....

Chyba na stránce: Přehled skautského vizuálního stylu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/komunikace/mezi-skauty/jvs/2636-prehled-skautsky-vizualni-styl?autologin=1"

Přehled skautského vizuálního stylu

Přehled skautského vizuálního stylu

Připravuješ skautský leták, pozvánku, webové stránky? Zde najdeš přehled grafických prvků, které můžeš použít, aby bylo na první pohled jasné, ke komu patříš. Některé jsou povinné a některé volitelné, obecně umožňují dost volnosti pro realizaci rozličných nápadů.

Od července tohoto roku používá Junák – český skaut vedle nového loga i nový vizuální styl. Ten definuje, co má mít skautská grafika společného: písmo, barvy, uspořádání prvků atd. Ve srovnání s dřívější verzí je vizuální styl dost široký: snaží se jednak zajistit, abychom jako skauti působili jednotně, a zároveň vyjít vstříc různým nápadům a sdělením.

Přesná pravidla jsou shrnutá ve skautském grafickém manuálu. Jeho první část se věnuje používání loga a znaku a je shrnuta ve zvláštním článku. Zde shrnujeme druhou část: postupně se v ní věnujeme skautským písmům, principu organičnosti a tlumenosti barev (v závěru pak reklamním předmětům).

Grafický manuál stáhneš zde!

Dvě písma: SKAUT a TheMix

Nový skautský vizuální styl používá dvě písma. Písmo TheMix navazuje na dřívější vizuální styl, a svými čtyřmi řezy (normální, tučný, kurziva a tučná kurziva) je vhodné pro odstavce a nadpisy. Písmo SKAUT Bold vzniklo speciálně pro skauty, má pouze velká písmena a hodí se na nadpisy, loga a názvy a jiná výrazná sdělení (je ostatně použité i v logu). Obsahuje navíc několik speciálních znaků, které  lze použít i jako zvláštní symboly (lilie je například v ikoně Křižovatky). Obě písma k sobě dobře sedí a pomáhají k jasné identifikaci naší grafiky.

Obě písma popisuje kapitola 6 manuálu.

Organičnost jako hlavní princip

Hlavním grafickým principem, kterým se vizuální styl řídí, je organičnost: zaoblené tvary, (zdánlivě) nahodilé uspořádání, mozaika složená z různých prvků. Jako podklady pro texty a jiné objekty tak zřídka používáme obdélníky a jiné ostré geometrické tvary: dáváme přednost oblým tvarům (připomínajícím brambory, kameny, sněhové koule...). I uspořádání objektů volíme „nahodilé", spíše připomínající rozházené listí než tabulku.

Jde o poměrně abstraktní a široký princip, ve kterém je mnoho směrů, kterými se vydat (od objektů připomínajících nějaký symbol, přes nahodilé shluky po plné barevné plochy). Jak se promítne do skautské grafiky, to se teprve uvidí v příštích letech, měl by ale umožňovat realizovat různé nápady a zároveň ji spojovat.

Tvarosloví popisuje podrobněji kapitola 7 manuálu.

Tlumíme barevné kontrasty

Grafický manuál uvádí hned čtyři palety barev, které se vyznačují malou kontrastností. Jsou mezi nimi palety pro různé nálady: přírodní a zemité, vzdušné a lehké, i pestré a živé. Pro zvýšení kontrastu je možné kombinovat barvy z různých palet, je ale potřeba vyhnout se příliš ostrým rozdílům (i proto téměř nikdy nepoužíváme černou barvu). Doporučeným pravidlem je nepoužívat více než tři barvy v jedné práci a v případě potřeby si pomoci různými odstíny.

Jak postupovat při výběru barvy popisuje podrobněji kapitola 8 manuálu.

Zvláštní použití

Kromě obecných principů se manuál věnuje několika okrajovým použitím, pro která platí zvláštní pravidla. Zde uvádímě dvě z nich.

Obecně manuál zakazuje zasahovat do loga, jedinou výjimkou jsou však tapety. Manuál ukazuje několik, složených z jednotlivých částí loga, textů a organických tvarů. Podobné vzory lze vytvářet a používat jako pozadí na stránky, nebo při focení – je dobré přitom ale zachovat skautskou barevnost a princip organičnosti.

Druhou oblastí, kde manuál povoluje zásah do loga, jsou dárkové a upomínkové předměty, merchandising. V něm je možné používat výseky loga nebo pouze slovní označení SKAUT. I zde je dobré zachovávat jiné prvky vizuálního stylu.

Tapety a merchandising popisuje podrobněji kapitola 9 a 12 manuálu.

Příklady použití

Skautský vizuální styl může mít mnoho podob. Zde naleznete odkaz na některé zdařilé grafické práce, které v jeho rámci vzniknou.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 8358x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu