....

Chyba na stránce: Sondy do skautského světa - o projektu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/komunikace/sondy/664-sondy-to-nejdulezitejsi/1727-sondy-do-skautskeho-sveta-o-projektu?autologin=1"

Sondy do skautského světa - o projektu

Sondy do skautského světa - o projektu

O projektu

Junák je velmi pestré společenství lidí, které spojuje důvěra v myšlenky skautingu. Je přirozené, že na mnohé věci můžeme mít velmi rozdílné názory. Junák v různých místech může mít různé podmínky pro fungování, společnost na různých místech řeší jiné problémy, které mají dopad i na naši činnost.

Sondy do skautského světa jsou nepravidelným cyklem průzkumů mezi dospělými členy Junáka, jejichž smyslem je:

 1. proniknoutporozumění fungování Junáka trochu více do hloubky. Mají být nástrojem, který nám umožní lépe chápat, jak Junák funguje na různých úrovních své organizační struktury a v různých oblastech své činnosti,
 2. umožnit členům Junáka podílet se na důležitých rozhodnutích vyjádřením svého pohledu na nejrůznější témata,
 3. poskytnout ústředním orgánům Junáka podklady pro nejlepší možné rozhodování.

Sondy do skautského světa jsou realizovány už od r. 2012 formou elektronického dotazníku, který je rozesílán všem registrovaným dospělým členům, kteří mají ve skautISu uveden e-mailový kontakt. Doposud se každého kola průzkumu účastnilo průměrně 2000 odpovídajících a výsledky lze po porovnání s údaji z registrace považovat za reprezentativní.

Průběh Sond do skautského světa

Každé kolo průzkumu Sondy do skautského světa se sestává z následujících kroků:

 1. Přihlašování témat průzkumu – témata je možné přihlašovat skrze připravený formulář. Témata pro Sondy přihlašují zpravidla členové VRJ, odborů VRJ, členové NJ nebo jeho pracovních skupin. Ve zcela výjimečných případech je možné přihlašovat i témata výzkumná a badatelská.
 2. Výběr finálních témat – Protože elektronický dotazník není nafukovací, jeho vyplňování zabírá respondentovi přibližně 5-30min., je třeba vybrat témata, jejichž zpracování jedaném okamžiku nejpřínosnější. Seznam přihlášených témat je tedy po uzávěrce předložen na jednání VRJ, která vybírá témata prioritní.
 3. Rozpracování témat – zpracovatel průzkumu kontaktuje zadavatele vybraných témat a spolunimi téma rozpracovává do hypotéz, hledají se způsoby, jak dané téma nahlížet, aby výsledky průzkumu co nejlépe splnily požadavky zadavatelů.
 4. Finální zpracování témat – vzniká finální zadání pro zadavatele průzkumu, kde jsou definovány cíle průzkumupohledu zadavatelů a stanoveny základní hypotézy.
 5. Rozpracování dotazníku – na základě finálního zadání je zpracovatelem průzkumu vytvořen u jednotlivých témat první nástřel dotazníku, který jeněkolika kolech konzultován se zadavateli jednotlivých témat.
 6. Finální dotazník – po zapracování všech připomínek je vytvořena finální verze dotazníku, která je schválena VRJ
 7. Programování elektronického dotazníku – finální dotazník je převeden do elektronické podoby.
 8. Testování elektronického dotazníku – vzhledemtomu, že cílová skupina dotazníku bývá značně členitá, tak v dotazníku funguje celá řada filtrů, které mají zajistit, že respondent odpovídá opravdu jenom na otázky, které se ho přímo týkají. Oddíloví vedoucí tak následně například neodpovídají na dotazy cílené na vedoucí střediskové a podobně. Před rozesláním probíhá testování, zda dotazník funguje tak, jak má. Před samotnou rozesílkou je dotazník finálně schválen zodpovědným zpravodajem VRJ.
 9. Export kontaktů a rozesílka – před každým kolem je ze skautISu exportován aktuální relevantní seznam kontaktů, ze kterého jsou vyjmuty kontakty těch, kteřípředchozích kolech uvedli, že se nechtějí průzkumu účastnit. Následně je rozeslán e-mail s odkazem na dotazník.

10) Vyplňování dotazníku a upomínka – Na vyplňování dotazníku je obvykle čtrnáct dnů, v průběhu tohoto času posíláme i poděkování těm, kdo už vyplnili a upomínku ostatním. Nezřídka se stane, že někdo se chce průzkumu účastnit, ale první mail mu například zachytí spamfiltr.

11) Export a příprava dat – z elektronického dotazníku vzniká datová matice, kterou dále upravujeme a připravujeme pro podrobnou analýzu. Kancelář ústředí Junáka pro zpracování dat disponuje programem SPSS.

12) První zpracování dat – po výzkumu získávají zadavatelé témat první výstupy v podobě základních přehledů jednotlivých otázek.

13) Podrobná analýza a závěrečná zpráva – následně probíhá podrobnější analýza dat s využitím složitějších statistických metod. Výstupy jsou shrnuty v podrobnější závěrečné zprávě.

14) Prezentace výsledků – výsledky jsou na osobní schůzce prezentovány zadavatelům témat, dále jsou prezentovány na jednání VRJ a NJ.

15) Veřejná závěrečná zpráva – shrnutí z výsledků jednotlivých kol jsou publikována na Křižovatce

Zapojte se!

Je zřejmé, že celý cyklus průzkumů představuje poměrně náročnou odbornou práci, která sestává z mnoha různých úkolů. Sondy mohou být příležitostí pro všechny, kdo se v této oblasti chtějí naučit něco nového nebo přispět Junáku svými schopnostmi:

Jak se zapojit?

 1. Prostým vyplněním dotazníku!  Víme, že vyplňování dotazníku může být někdy otrava, ale každá odpověď se počítá, každá odpověď přispívá do jednoho celku, který nám pomáhá lépe chápat problémy Junáka a to, jak Junák funguje.
 2. Posláním zpětné vazby!  Máte jakoukoliv připomínkuSondám do skautského světa? Neváhejte nám ji poslat na sondy@skaut.cz.
 3. Zapojte se do týmu! S realizací Sond do skautského světa je spojena celá řada úkolů. Studujete sociologii nebo nějaký jiný související obor? Máte chuť pomoci nebo se naučit něco nového? Ozvěte se nám! Nabízíme praxi, která má smysl!

Sondy vám nechodí?

Pokud vám v minulosti dotazník nepřišel a máte zájem vyjádřit svůj názor skrze Sondy do skautského světa, tak:

 1. Zkontrolujte svůj kontakt ve skautISu, zda máte vyplněný funkční e-mail, který používáte.
 2. Pokud ano, zkontrolujte svoji spamovou schránku, zda vám e-mailodkazem na dotazník nespadl do ní.
 3. Pokud se vše jevípořádku, ale dotazník vám v uplynulých dvou letech nepřišel, napište nám na sondy@skaut.cz.

Poskytnutí dat

Z uplynulých kol Sond do skautského světa disponujme celou řadou velmi zajímavých dat. Po domluvě je možné je poskytnout ke studijním účelům nebo k případné další analýze. sondy@skaut.cz

Zodpovědnost na Sondy nese ve Výkonné radě br. Petr Vaněk - Permoník - zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti (petr.vanek@junak.cz).

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2231x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu