....

Chyba na stránce: Přehled použití skautského loga (a znaku) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/komunikace/svs/2637-prehled-logo?autologin=1"

Skautský vizuální styl

Pomocí Skautského vizuálního stylu chceme vylepšít možnosti, jak vizuálně vyprávět o příbězích a hodnotách skautingu. Přiložte ruku k dílu! Na tomto místě vám Skautský vizuální styl a jeho nástroje představujeme, radíme, kde hledat podrobné informace a s čím a jak v rámci skautské grafiky pracovat.

Přehled použití skautského loga (a znaku)

Chceš umístit logo nebo znak na oddílové stranky, na základnu, časopis? Váháš, jakou variantu použít a kde se čeho držet, aby působilo dobře? Zde najdeš shrnutí grafického manuálu, které ti v tom pomůže.

Od jara tohoto roku používá Junák – český skaut nové logo. Má dvě varianty (základní a členitou) a vedle něj budeme ve výjimečných případech používat i znak. Situace tak může působit složitě, ale jen zdánlivě. V naprosté většině případů používáme základní variantu loga, které je věnovaná většina tohoto článku. Členitou variantu a znak používáme jen výjimečně.

Vedle loga máme i nový skautský vizuální styl, který je představen ve zvláštním článku. Ten široce definuje, co má mít skautská grafika společného: písmo, barvy, tvary apod.

Jak dvě varianty loga a znak, tak vizuální styl umožňují více možností, jak může skautská grafika vypadat. Důležité ale je, že různé varianty spolu ladí a tvoři ucelený systém vizuálního stylu. Jak? To popisuje skautský grafický manuál. Zde shrnujeme jeho první část, která se věnuje práci s logem a znakem.

Grafický manuál stáhneš zde: http://bit.ly/SkautskyGrafickyManual_v2!

 

Základní varianta loga: použij téměř vždy

V naprosté většině situací – na letácích, webu, časopisech – používáme základní variantu loga. I ta ale vypadá různě pro různá použití. Vertikální varianta zdůrazňuje symbol, horizontální varianta zas zdůrazňuje slovní značku, použít lze libovolnou z nich. Vedle toho existuje několik barevných variant: základní obsahuje pět barev (používá se při plnobarevném tisku a digitálně), zjednodušená má dvě barvy (pro speciální případy tisku). Pro omezené možnosti tisku a situace, kdy má být logo méně výrazné, je zde jednobarevná a černá varianta. Důležité je, že jde o zvlášť nakreslené soubory a je nevhodné jen přebarvit plnobarevnou verzi.

 

Pozor na pozadí

Logo je poměrně složité a zvláštní pozornost manuál věnuje jeho umisťování na barevná a členitá pozadí. Základní možností je podložit logo světlým podkladovým tvarem, na kterém vynikne. Méně výraznou možností je použít zvláštní obrysovou variantu loga. Existují také dvě různé jednobarevné varianty pro světlé a tmavé pozadí: ta pro tmavé pozadí má navíc pod psem světlý štít. Jejich použití určuje jednoduchá poučka: pes by vždy měl být tmavší než jeho podklad.

Základní logo a jeho použití popisuje kapitola 2 a 3 manuálu.

Generátor log

Naše organizace má množství jednotek, projektů a institucí. Jak mohou vypadat jejich loga řeší zvlášť pravidla pro vizuální styl. Nejjednodušší možností je umístění názvu do druhé řádky loga. Používat ho brzy bude třeba SkautIS nebo ústřední orgány. Logo pro svou vlastní jednotku si může jednoduše vygenerovat každý na adrese generator.skaut.cz.

Tvorbu log jednotek ze základního loga popisuje strana 37 manuálu.

Zvláštní použití

Pro některé zvláštní situace lze použít složitější variantu loga, znak, nebo jen slovní značku. Ve kterých?

Členité logo

Pro větší velikosti je volitelně možné použít členitou variantu loga, která obsahuje větší počet barev a dílů. Jeho použití je omezené především velikostí (nesmí být menší než 4 cm) a kompozicí (neexistuje horizontální varianta s větším textem). Pro jeho barevné varianty a použití platí podobná pravidla jako pro základní variantu loga.

Členité logo a jeho použití popisuje kapitola 3 manuálu.

Znak

I znak prošel jemnými grafickými úpravami. Vyčleňujeme jej pro slavnostní příležitosti: pro použití na vlajkách, vyznamenáních, pamětních deskách… Není k němu připojený žádný text, a existuje pouze po jedné plnobarevné, jednobarevné a černobílé variantě.

Znak a jeho použití popisuje kapitola 4 manuálu.

Slovní označení

V některých situacích lze použít zvláštní slovní označení. V oficiální komunikaci používáme plný název organizace Junák – český skaut, v běžném hovoru pak používáme slovní značku SKAUT (případně malými písmeny skaut) a hovoříme o skautech a skautkách. Můžeme také používat různé rozumné modifikace, jako třeba hashtag #SKAUT a adresu SKAUT.CZ. Není ale možné použít nápis SKAUT jako náhradu za logo: pro to u něj vždy musí být i grafický symbol.

Pravidla použití

Vedle různých variant loga manuál definuje několik dalších pravidel pro jeho použití. Mají za cíl usnadnit jeho používání a zajistit jeho základní kvalitu a jednotu.

Souhra s jinými logy

Máte vlastní oddílové logo, nebo potřebuješ použít logo jiné organizace (sponzora, partnera)? Pro tyto dvě možnosti platí různá pravidla. Logo jednotky nebo skautské akce má být na plakátech a jiných grafických pracech umístěné odděleně od skautského loga. Logo organizace může být jak v pozici dominantní (ve významu pořádající organizace), nebo druhořadé (ve významu zastřešující organizace), nesmí však být vedle loga jednotky (ve významu rovnoceného partnera). Naproti tomu v případě spolupráce s jinou organizací nebo mezi více sponzory lze umístit logo rovnocenně vedle jiných, partnerských.

Souhru s jinými logy popisují strany 39-42 manuálu.

Úpravy loga

Logo v obou variantách i znak mají svou pevně danou podobu. Pro zachování jejich autority a rozeznatelnosti je zakázáno do nich zasahovat: přidávat prvky, měnit barvy, upravovat kompozici, … K vytvážení skautké grafiky a log je možné použít úravu textu v druhém řádku (viz výše), nebo prvky skautského vizuálního stylu – jako například písmo (obsahující symboly lilie, skautského pozdravu a další), barevnost a další. Více o prvcích píšeme ve zvláštním článku. 

Zakázané úpravy loga popisuje strana 20 manuálu.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 8520x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu