....

Chyba na stránce: Otázky a odpovědi: ptej se, diskutuj - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/komunikace/svs/2639-otazky-odpovedi?autologin=1"

Skautský vizuální styl

Pomocí Skautského vizuálního stylu chceme vylepšít možnosti, jak vizuálně vyprávět o příbězích a hodnotách skautingu. Přiložte ruku k dílu! Na tomto místě vám Skautský vizuální styl a jeho nástroje představujeme, radíme, kde hledat podrobné informace a s čím a jak v rámci skautské grafiky pracovat.

Otázky a odpovědi: ptej se, diskutuj

Změna skautského loga vyvolává diskuze a vyžaduje upřesnění. U tohoto článku je prostor se ptát a vyjádřít svůj názor. Diskuze probíhá v komentářích, důležité otázky budeme postupně přidávat do článku.

Technikálie SVS

Kdy začneme nové logo používat?

Nové logo používáme od 1. července 2016! Více v samostatném článku.

Jak se došlo k podobě nového loga?

V srpnu 2015 vypsal Junák – český skaut tendr na nové logo, v září porota vybrala vítězný návrh, a od té doby se usilovně pracuje na jeho dopracování a formulování manuálu. Proces průběžně kontrolovalo a výstupy schvalovalo Náčelnictvo. Důvody ke změně shrnuje článek z ledna 2015.

Kdo nové logo vytvořil?

Grafický designer Lumír Kajnar. Pro bližší seznámení doporučujeme osobní stránky nebo rozhovor pro časopis Skauting.

Jak je to se slovními značkami loga?

Základní, Náčelnictvem doporučenou verzí, je logo se slovní značkou SKAUT. Jedná se o univerzální logo s veřejně známou, rozpoznatelnou a srozumitelnou slovní značkou. Máme také tzv. alternativní verze loga, tedy se slovní značkou JUNÁK a bez slovní značky; při práci s nimi doporučujeme maximální opatrnost a dostatečné přiřazení výstupu ke skautingu.

To nastiňuje i rozhodnutí a doporučení Náčelnictva, které v souvislosti s návrhem XV. Valného sněmu v roce 2017 zní:

 • Náčelnictvo umožňuje používat logo se slovní značkou „SKAUT“, se slovní značkou „JUNÁK“ i bez slovní značky. Rozhodnutí o volbě užitého loga náleží příslušné organizační jednotce.
 • Náčelnictvo doporučuje organizačním jednotkám i nadále používat logo se slovní značkou „SKAUT“, ale zároveň jim dává plnou svobodu se tímto doporučením neřídit.
 • Náčelnictvo doporučuje, aby v situacích, kde bude použito jiné logo než se slovní značkou „SKAUT“, byla podpořena jednoznačná srozumitelnost například umístěním označení se slovním kořenem „skaut-“ [vysvětlení: dle kontextu například nadpisem „Skautská drakiáda“] nebo názvu organizace jinde na výstupu.

Více v samostatném článku na Křižovatce.

O tom, jak ideálně identifikovat jakýkoli skautský grafický výstup, pojednává strana 3.2 Skautského grafického manuálu.

Otázkám souvisejícím se slovní značkou SKAUT z doby před tímto rozhodnutím se věnuje článek na straně 17 červnového Skautského světa. Text je dostupný v online archivu časopisu.

Jak je to s licencí písem a dalších materiálů?

Skautské fonty TheMix Basic (C5) a SKAUT Bold jsou oprávněni uživatelé využívat jen pro činnost související s činností organizace Junák ­- český skaut. Jiné, zejména komerční využití třetími stranami povoleno není. Fonty podléhají autorsko-právní ochraně a je třeba kontaktovat majitele práv; autorem písma SKAUT Bold je Lumír Kajnar, majitelem a distributorem písem TheMix je společnost LucasFonts.

Loga, šablony i všechny další podklady užívejte v souladu s manuálem Skautského vizuálního stylu.

Chceme použít skautské fonty na skautských webech. Je to možné?

Všechna skautská písma můžeš využít na jakýchkoli skautských webových stránkách, ale jejich aplikace může být složitější. Všechny webfonty i se základním návodem a dalšími souvisejícími informacemi najdeš na https://cdn.skauting.cz.

Začínáme

Kde stáhnu nový logomanuál?

Tvou hlavní destinací je stránka logo.skaut.cz. Na tomto rozcestníku najdeš vše potřebné: loga, písma, grafický manuál, tapety i šablony.
Samotný Skautský grafický manuál stáhneš zde.
Doporučujeme také projít praktický přehled Skautského vizuálního stylu.

Chci začít dělat grafiku. Jaké nástroje či programy mohu využít?

Vhodný grafický program vybereš na základě několika kritérií; tím hlavním je především spektrum, ve kterém se pohybuje. Některé programy jsou rastrové a slouží primárně k úpravám fotografií či zcela digitální grafiky - pracují s pixely, tedy body na obrazovce. Jiné jsou zase vektorové a upotřebíš je na designování plakátů či sázení knih a brožur, pracují s křivkami, které lze jednoduše deformovat a zvětšovat bez ztráty kvality.

V praxi potřebuješ převážně 2 programy: jeden rastrový na úpravu fotografií (jako je např. Adobe Photoshop, Photopea nebo GIMP) a jeden vektorový na tvorbu tištěné grafiky (jako je např. Adobe Illustrator, Gravit Designer nebo Inkscape). Pro běžné použití doporučujeme využití online nástroje Canva (pro který máme dostupné i různé šablony) a Microsoft PowerPoint, který podporujeme kompletní paletou podkladů vyjma šablon.

Pro jednorázová a specifická použití můžeš použít generátor a jeho mutace: vygeneruješ si pomocí něj oddílové logo, pozvánku na předání Betlémského světla a další. Rozcestník pro různé mutace generátorů najdeš v kapitole 11 Skautského grafického manuálu.

Přehled nejznámějších dostupných programů najdeš na Křižovatce.

Všiml/a jsem si, že je více mutací generátoru. Existuje rozcestník pro generátor?

Existuje! Najdeš ho přímo na konci kapitoly 11 Skautského grafického manuálu.
Nezapomeň kontrolovat Křižovatku v případě, že rozšíříme generátor o další použití. Ať slouží! :)

Kde získám přístup do aplikace Canva?

Momentálně je možné se přihlásit do skautské sekce pouze prostřednictvím společného účtu. O údaje k tomuto účtu se přihlásíš prostřednictvím formuláře dostupného na http://bit.ly/SkautskaGrafikaCanva. Článek na této adrese si určitě přečti!

Jaké formáty mám použít pro konkrétní program?

Pro každý z běžně používaných programů, resp. z programů z článku na Křižovatce, poskytujeme podklady ve vhodném formátu: loga, písma, organické tvary a další.

Abys ve všem měl/a pořádek, přinášíme stručný seznam programů a formátů, které doporučujeme použít v případě daných programů.

Rastrové programy zdarma

 1. Photopea (online)
  1. Plně pracuje s .PSD a .XCF
  2. Otevře (a upraví) .JPG, .PNG a .SVG
 2. GIMP
  1. Plně pracuje s .XCF
  2. Otevře (a upraví) .JPG, .PNG a .SVG

Rastrové programy placené

 1. Adobe Photoshop
  1. Plně pracuje s .PSD
  2. Otevře (a upraví) .JPG, .PNG, .SVG a mnoho dalších
 2. Affinity Photo
  1. Plně pracuje s .PSD
  2. Otevře (a upraví) .JPG, .PNG, .SVG

Vektorové programy zdarma

 1. Gravit Designer (online i offline)
  1. Plně pracuje s .GVDESIGN (vlastní formát souborů), .SVG, .PDF
  2. Vloží .JPG, .PNG a další
 2. Inkscape
  1. Plně pracuje s .EPS, .PDF, .SVG
  2. Otevře a upraví .EMF, .CDR
  3. Vloží .JPG, .PNG a další

Vektorové programy placené

 1. Adobe Illustrator
  1. Plně pracuje s .AI, .SVG, .PDF, .EPS
  2. Vloží .JPG, .PNG a mnoho dalších
 2. Affinity Designer
  1. Plně pracuje s .EPS, .PSD, .SVG, .PDF
  2. Vloží .JPG, .PNG a další
 3. CorelDraw
  1. Plně pracuje s .CDR, .EPS, .SVG
  2. Vloží .JPG, .PNG a mnoho dalších

Kancelářské programy

 1. MS Office
  1. Plně pracuje s .EMF
  2. Vloží .JPG a .PNG

Pokud nám nějaké důležité programy či formáty chybí, neváhej je v komentářích dodat. Díky!

Jsou dostupné hlavičkové papíry, obálky, razítka a desky na dokumenty?

Jasně! Tyto materiály najdeš v několika různých formách:

 1. Hlavičkové papíry, razítka a další je možné stáhnout jako šablony na disku Skautského grafického manuálu
 2. Pro tvorbu hranatých razítek, plakátů a dalších materiálů můžeš využít šablony uložené v online programu Canva
 3. Předtištěné papíry, desky, plakáty a obálky můžeš zakoupit ve skautském obchodě

Nabídku šablon neustále rozšiřujeme, ovšem pokud bys měl/a tip na další šablonu, určitě dej podnět do skupiny Bavíme se o skautské grafice. Děkujeme!

Otázky důležité pro tvorbu

Kdo mi poskytne zpětnou vazbu?

Ideální platformou pro získání rychlé i detailní zpětné vazby je skupina Bavíme se o skautské grafice. :)

Kde najdu inspiraci?

Podobně jako v případě zpětné vazby doporučujeme skupinu Bavíme se o skautské grafice.

Existují nějaké chyby či nedostatky, kterých se můžu vyvarovat?

Vždycky je se jak zlepšovat! :) Přinášíme proto seznam, který může pomoci s vylepšením tvých výsledků.

Logo

 • Při použití jednobarevné varianty loga pamatuj, že pes je vždy tmavý.
 • Neaplikuj na logo jakoukoli ořezovou masku, nevytvářej logo z fotografií.
 • Nevytvářej jednobarevnou variantu loga z plnobarevné - jejich kresba je mírně odlišná.

Písmo

 • Nepoužívej písmo SKAUT Bold zbytečně všude - hodí se převážně na názvy, krátké titulky a hesla.

Barvy

 • Zkoušej používat i jiné barevné kombinace než oranžovou a modrou z loga.
 • Jistotou je použití různých odstínů jedné barvy napříč paletami, osvědčenou metodou je také použití barev z jedné palety.
 • Vyvaruj se černé barvy - působí zbytečně kontrastně a může poutat pozornost tam, kde nechceš. Používej spíše opravdu hodně tmavé barvy (např. červenou nebo modrou) nebo tmavě šedou.

Tvary

 • Bramborové tvary nemusíš používat pokaždé. Vyvaruj se tomu, aby tvůj výstup byl bramborovým polem - používej brambory opatrně a s citem.
 • Vlastní tvorbě brambor dej čas - nikomu to napoprvé nepůjde skvěle. Zkoušej, trénuj a ukládej si průběžné výsledky. Uvidíš, že po několika (desítkách) vytvořených brambor bude výsledek lepší a lepší.

Obecné grafické poznatky

 • Kvalita je tvořena detaily. Pokud chceš svou grafickou tvorbu povznést na vyšší úroveň, pomohou ti dva dokumenty
 • Obejdi autorskou slepotu: najdi si někoho, kdo ti bude práci komentovat a oponovat.

Musím použít všechny prvky Skautského vizuálního stylu najednou?

Vůbec ne! Je důležité a žádoucí, aby tvé grafické výstupy byly konzistentní, ale prioritními a základními prvky tvého výstupu by měly být pouze skautské logo (+ obecně skautská identifikace) a koncept nekonfliktnosti skautingu (barvy tón v tónu). Můžeš totiž zjistit, že na některé tematicky laděné výstupy by se hodilo jiné písmo nebo že se brambory vůbec nehodí používat. A na tom není nic špatně, ba naopak.

Připravuji podklady, které se budou tisknout černobíle a vyvěšovat barevně. Mám tvořit v barvách a ušetřit si práci, nebo mám černobílé podklady připravit zvlášť?

Při černobílém tisku si dávej si pozor na velmi světlý text, který nemusí být čitelný. Doporučujeme proto upravit výstup do odstínů šedi. Zároveň doporučujeme vyměnit barevné logo za jeho jednobarevnou variantu. Nezapomeň na to, že pes je vždy tmavý.

Ve Skautském grafickém manuálu ani na jiných místech nejsou konkrétní příklady použití skautského znaku. Kde všude jej tedy mohu použít a jak výstupy s ním vypadají?

Výstupy se znakem používáme ve slavnostních případech (dekrety, vlajky, slibové odznaky a další „srdeční“ výstupy). Pokud tvoříš slavnostní či jinak niterně důležitý výstup, skautský znak zde má své místo (namísto loga). Na výstupech a šablonách postupně pracujeme, zatím je k dispozici jen aktualizovaná předloha vlajky.

Kde se můžu dozvědět více o SVS?

Zajímá tě víc? Jedině dobře! Doporučujeme navštívit následující místa:

 • Rozcestník logo.skaut.cz, kde najdeš podklady, odkazy na nástroje i aktuality.
 • Facebookovou skupinu Bavíme se o skautské grafice, kde získáš zpětnou vazbu i inspiraci.
 • Facebookové stránky SkautInfo a Propagujeme skauting, kde sdílíme aktuální dění a výzvy týkající se SVS.
 • Facebookovou skupinu Bavíme se o skautské propagaci, kde se kromě grafických a komunikačních novinek můžeš pobavit o tom, jak dobře komunikovat na lokální úrovni.
 • Semináře “Skautský vizuální styl prakticky”, které se zatím uskutečnily v Praze, Brně a Plzni. O dalších termínech a místech budeme informovat na místech výše, vznikají totiž na základě pozvání jednotlivými skautskými kraji.

Pokud máš jakoukoli připomínku ke Skautskému vizuálnímu stylu, ať už jde o nedostatek, pochvalu či námět na doplnění, ozvi se nám na logo@skaut.cz. Děkujeme!

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3806x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

49 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu