( Aktuální )
Zveřejněno 7. 6. 2021
Petra Meslová - Péťa
KÚJ - koordinátorka vybraných online projektů
petra.meslova@skaut.cz

Podrobnější informace o přihláškách

Souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů je nedílnou součástí vstupu do Junáka. Tento souhlas člen, případně jeho zákonný zástupce, potvrzuje na přihlášce do organizace. Kromě osobních údajů členů přihláška obsahuje i poučení k nakládání s osobními údaji, které splňují aktuální požadavky GDPR. Získání přihlášek všech nováčků v oddíle je prvním krokem registrace. Můžete využít oficiální přihlášky, které obsahují výše zmiňovaná důležitá poučení týkající se členství osoby v Junáku a poučení k nakládání s osobními údaji. 

Kromě přihlášek do organizace Junák - český skaut, se můžete setkat i s přihláškami na skautskou akci či přímo na tábor. I v těchto případech je nutné, aby účastníci akce závazně potvrdili svou účast odevzdáním přihlášky. Účastníci akce, kteří jsou již členem Junáka, odevzdávají případnou přihlášku bez poučení o zpracování osobních údajů a dalších informací. Všichni potenciální účastníci akce, kteří nejsou členové Junáka, musí odevzdat přihlášku s poučení o zpracování osobních údajů a dalších informací.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.