( Aktuální )
Zveřejněno 7. 6. 2021
Petra Meslová - Péťa
KÚJ - koordinátorka vybraných online projektů
petra.meslova@skaut.cz

Přihláška pro děti a mladistvé

Kompletní papírová verze připravená k použití

 • Kompletní přihláška mladšího člena, která kromě poučení o zpracování osobních údajů a dalších informací, obsahuje i formulář pro vyplnění základních údajů o člence či členovi a alespoň jednom zákonném zástupci.
 • Tato verze přihlášky je připravena přímo k tisku. Doporučujeme tisk na formát A4 (ideálně oboustranně). První dvě strany tvoří povinná přihláška s poučením a podpisy (tu je nutné od členů vybírat), poslední strana jsou informace o skautingu (slouží především zákonnému zástupci či přímo členovi). Nezapomeňte na přihlášku vyplnit oficiální údaje o středisku (lze např. otisknout střediskové razítko)
 • V případě potřeby je možné tuto přihlášku ještě doplnit dalším vlastním rozšiřujícím formulářem (případně i on-line verzí), kde oddíl či středisko sesbírá od člena další potřebné osobní údaje (až v rozsahu zpracováváných údajů dle poučení) pro zajištění oddílové činnosti.

Verze papírové přihlášky k elektronickému vyplnění

 • Chcete-li umožnit rodičům přihlášku vyplnit pohodlně v počítači (a teprve následně si ji sami budou tisknout a podepisovat), můžete použít PDF přihlášku s formulářovými políčky k elektronickému vyplnění.
 • Kompletní přihláška mladšího člena, která kromě poučení o zpracování osobních údajů a dalších informací, obsahuje i formulář pro vyplnění základních údajů o člence či členovi a alespoň jednom zákonném zástupci. Formulář je možné vyplnit elektronicky v počítači a teprve následně vytisknout.
 • Doporučujeme do této PDF verze vypsat v počítači kompletní název, IČO a sídlo střediska (lze např. v bezplatném Adobe Reader) a teprve následně distribuovat mezi rodiče budoucích členů. Ti mohou údaje do přihlášky vyplnit a poté snadno tisknout na formát A4 (ideálně oboustranně) a podepsat. První dvě strany tvoří povinná přihláška s poučením a podpisy (tu je nutné od členů vybírat), poslední strana jsou informace o skautingu (slouží především zákonnému zástupci či přímo členovi).
 • V případě potřeby je možné tuto přihlášku ještě doplnit dalším vlastním rozšiřujícím formulářem (případně i on-line verzí), kde oddíl či středisko sesbírá od člena další potřebné osobní údaje (až v rozsahu zpracovávaných údajů dle poučení) pro zajištění oddílové činnosti.
 •  I tuto přihlášku je nakonec nutné získat papírově s podpisem zákonného zástupce.

Vlastní papírové přihlášky

 • Jednotky mají možnost si vytvořit i vlastní grafickou podobu přihlášky, ale ta ovšem musí mít základní náležitosti. Pamatujte, že součástí přihlášky musí vždy být:
 1. identifikace člena (jméno, příjmení a datum narození)
 2. evidenční údaje člena
 3. poučení k přihlášce v souladu s GDPR včetně části na zaškrtnutí souhlasů a podpisy
 4. Na konci poučení k přihlášce jsou 4 možnosti vyznačení volitelných souhlasů. Pro snadné a pohodlné fungování v oddíle se hodí, pokud rodiče dají souhlas se všemi částmi. Při přebírání přihlášky prosím kontrolujte, jestli jsou souhlasy zaškrnuty (případně se slušně zeptejte, zda nedošlo k přehlédnutí) a že je přihláška řádně podepsána!
 5. Pokud nějaký souhlas nedají, je nutné tuto skutečnost vyznačit k dané osobě do skautISu a hlavně se pak podle toho chovat (např. nezveřejňovat fotky na Facebooku a dalších sociálních sítích, pokud k tomu není vyznačen souhlas).
 • úplný název vašeho střediska a jeho IČO
 • E-přihlášky

  • E-přihláška slouží pro snadné získání informací od nových členůnováčků  elektronickou cestou. Není již tedy nutné od nováčků vybírat papírové přihlášky, celá agenda se dá vést čistě elektronicky ve skautISu. Prostřednictvím e-přihlášky tak získáte od nováčka kompletní údaje o něm, i jeho rodičích
  • Postup, jak na e-přihlášku naleznete v nápovědě .
  Byla tato stránka užitečná?
  Děkujeme!
  Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

  Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.