( Aktuální )
Zveřejněno 3. 5. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Strategické besedy

Od září 2022 pracujeme na Strategii 2030, kterou bude projednávat Valný sněm na začátku roku 2024. Naše úsilí odstartovala analytická fáze, na kterou jsme navázali návrhem širšího okruhu diskuzních témat, která vám teď předkládáme k diskuzi a z nichž se některá propíší do Strategie 2030 jako strategická témata.

Cílem strategických besed je

 • umožnit členkám a členům organizace, aby se vyjádřili  k jejímu  budoucímu směřování,
 • zjistit, která témata aktuálně vnímáme pro budoucnost jako podstatnější než jiná,
 • Získat co možná nejširší paletu myšlenek, názorů, tipů, postřehů k jednotlivým diskuzním tématům. 

Předpokládáme, že z diskuzí vyplyne množství velmi konkrétních podnětů pro další práci. Strategické besedy jsou zároveň předsněmovou diskuzí před Valným sněmem v roce 2024. Žádná další témata ani jiné formy předsněmové diskuze nebudeme před nejbližším Valným sněmem z ústředí připravovat. Rádi bychom se koncentrovali především na Strategii 2030. 

Náčelnictvo připravilo 11 diskuzních témat a aktivitu k jejich prioritizaci

Název diskuzního tématuPodrobné zadání Dotazník pro vyplnění výstupů z vaší besedy
Prioritizační aktivitapopis toho, jak aktivitu realizovat (přísl. část dokumentu)dotazník pro vyplnění výsledků
Aktivní šíření skautinguzadání dotazník
Bezpečný skautingzadání dotazník
Dospělí v organizacizadání dotazník
Environmentální výzvyzadání dotazník
Klubovny, tábořiště, základnyzadání dotazník
Kvalita skautské výchovyzadání dotazník
Rangers a roveřizadání dotazník
Rozvoj duchovního životazadání dotazník
Skautská výchova pro budoucnostzadání dotazník
Skautské vzdělávání pro budoucnostzadání dotazník
Udržitelný růst skautinguzadání dotazník
Doplnění nového tématu, pokud vám mezi nabízenými nějaké výrazně chybídotazník

Jak se zapojit do strategických besed

 • Domluvte se na středisku, že v rámci střediskového sněmu zařadíte minimálně prioritizační aktivitu a diskuzi k jednomu z předložených témat. 
 • Domluvte se v oddíle, na kurzu (někde jinde) a svolejte strategickou besedu na konkrétní termín a místo.
 • Dohodni se s alespoň dalšími dvěma zájemci o diskuzi na konkrétní téma, které společně prodiskutujete. 
 • Zanes vaši besedu do mapky  - stačí vyplnit jednoduchý formulář (v rámci vyplňování lze zohlednit, zda je beseda otevřená pro širší skautskou veřejnost či nikoliv).
 • Přijď na seminář pro organizátory, moderátory a zapisovatele strategických besed, který pro tebe pořádá pracovní skupina Náčelnictva online 12. 4. a 16. 5. 2023 v 18 hodin
 • Sleduj web skaut.cz/​strategie2030, kde je seznam besed, na které organizátoři zvou kohokoliv, kdo má zájem přijít. Sleduj skautské zpravodajství. 
 • Přečti si online návod na uspořádání besedy a zadání diskuzních témat (viz dokumenty odkazované níže). 
 • Přijď na besedu

Jak strategickou besedu uspořádat a zaznamenat její výstupy

Každá beseda by, v návaznosti na výše zmíněné cíle, měla mít dvě části

 • Aktivitu na stanovení priorit v rámci diskuzních témat na 20 - 40 minut a zaznamenání jejího výsledku do dotazníku
 • Diskuzi nad některými ze zvolených témat přibližně na 60 až 90 minut na jedno téma. Ke každému z témat existuje dokument s jeho podrobnějším zadáním (zpravidla o 2 stranách).

Ke každému tématu je připravený dotazník, do kterého se zaznamenávají výstupy z diskuze. Počítáme s tím, že otázky v dotazníku nebudou vyhovovat všem diskutujícím skupinám. Není třeba se tím trápit. Ve všech je dostatek otevřeného prostoru pro zaznamenání vašich myšlenek, aniž byste u toho byli svázáni přesným zněním otázky. 

Jaké dokumenty a další podporu mohu jako pořadatel besedy (nebo její účastník) využít

Systematicky zpracované výstupy ze strategických besed poslouží jako jeden ze zásadních podkladů pro finální výběr 2 - 7 strategických témat Strategie 2030.

Náčelnictvo a Výkonná rada mají velký zájem, aby strategických besed proběhlo co nejvíce, aby se zapojilo co nejvíce jednotek a společenství. Díky tomu se nám podaří připravit Strategii 2030, která bude odpovídat názorům členské základny. 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.