( Aktuální )
Zveřejněno 1. 8. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Diskuze v organizaci nad návrhem strategických témat (duben - srpen 2023)

Náčelnictvo na základě zprávy o stavu organizace zpracované Výkonnou radou navrhne širší okruh 10 - 15 možných strategických témat a předloží je k široké diskuzi do organizace. Pracovní skupina zároveň připraví a zajistí metodiku a další podporu pro to, aby setkání k obsahu Strategie 2030 probíhala v co největším počtu a na různých platformách. 

Cílem této fáze je umožnit členkám a členům organizace, aby se vyjádřili  k jejímu  budoucímu směřování, a získat názory organizace na předvybraná strategická témata. Předpokládáme, že z diskuzí vyplyne množství velmi konkrétních podnětů pro další práci. 

Setkání budou dvojího druhu (pokud to epidemická situace dovolí vesměs naživo):

 • organizované přímo PS NJ pro strategii  (s cílem zajistit besedu v přiměřené dojezdové vzdálenosti každého činovníka, nejméně jednu v každém kraji)
 • organizované domácí jednotkou s využitím návodu PS NJ a za podpory PS NJ

Na jaká společenství budeme cílit:

 • regionální společenství
 • prostřednictvím krajských rad a okresních rad (besedy organizované přímo PS a/​nebo ve spolupráci s radami OJ/​VOJ)
 • prostřednictvím fór SI (besedy organizované přímo PS)
 • sněmy středisek a okresů (besedy organizované domácí jednotkou)
 • kurzovní společenství
 • letní běhy vzdělávacích akcí (oba druhy besed)
 • ostatní společenství
 • celostátní akce, které se budou konat v této době (besedy organizované přímo PS)
 • krajská kola závodů

Co bude obsahem diskuzí:

 • zaměření, žádoucí posun, směřování v rámci jednotlivých témat (primárně těch, která jsou pro dané společenství aktuální či zajímavé)
 • řešení dilemat souvisejících s některými tématy (žádoucí posun tématu s sebou může nést nutnost někde ustoupit, na něco rezignovat)
 • příp. návrh nových témat, pokud by danému společenství nějaké téma v nabídce výrazně chybělo

Systematicky zpracované výstupy z těchto setkání poslouží jako jeden ze zásadních podkladů pro finální výběr 2 - 7 strategických témat Strategie 2030.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.