....

Chyba na stránce: koordinátorka projektu „Podpora činnosti výchovných zpravodajů” - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/2245-franziska-soukupova-hvezdicka?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Tato sekce Křižovatky se momentálně upravuje. Děkujeme za pochopení.

koordinátorka projektu „Podpora činnosti výchovných zpravodajů”

  Franziska Soukupová

Hvězdička má na starosti vybudování sítě aktivních výchovných zpravodajů a potřebné podpory pro ně. Veškerou tuto činnost směřujeme k posílení výchovné podpory pro vedoucí oddílů a tedy zvýšení kvality oddílové činnosti. V tuto chvíli Hvězdička sestavuje projektový tým z řad výchovných zpravodajů, který se bude podílet na tvorbě podpůrných nástrojů, metodiky a organizaci setkávání pro zpravodaje. 
 
Podpora činnosti výchovných zpravodajů je jedním z hlavních témat Strategie 2022. S ohledem na tuto prioritu vznikla pozice koordinátorky projektu „Podpora výchovných zpravodajů", která je za její plnění zodpovědná spolu se zpravodajkou pro dospělé. 
 
Chcete ovlivnit nasměrování role výchovného zpravodaje? 
Napište Hvězdičce: franziska.soukupova@skaut.cz
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 731x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu