....

Chyba na stránce: Grantová specialistka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/2465-marie-svobodova-amazonka?autologin=1"

Grantová specialistka

Grantová specialistka

Marie Svobodová

Jsem členkou junáka od jara roku 1969, slib jsem skládala v roce 1971 v zaniklém středisku Švábenice. Vystudovala jsem VŠCHT Praha a do roku 1999 jsem pracovala v oboru potravinářského technologa. Poté jsem se začala věnovat práci pro neziskový sektor a specializovala jsem se na zajištění vícezdrojového financování neziskových organizací. Založila jsem tři neziskové organizace, které dosud úspěšně fungují a v současné době jsem ve správní a dozorčí radě jedné nadace a jedné obecně prospěšné společnosti. Vybudovala jsem oddělení grantů a dotací v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích, v Nemocnici Pod Petřínem a pracovala jsem jako projektová manažerka v Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry.

V naší organizaci bych ráda pomohla vyhledat nové dotační a grantové příležitosti a vytvořila metodiku a systém podpory pro co nejjednodušší a efektivní čerpání finančních prostředků středisek i celé organizace.

V případě potřeby mě kontaktujte na kancelar@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 517x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu