....

Chyba na stránce: koordinátor pro oblast organizace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/2478-koordinator-pro-oblast-organizace?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Tato sekce Křižovatky se momentálně upravuje. Děkujeme za pochopení.

koordinátor pro oblast organizace

Jan Novák - Honza se podílí na zajištění organizačních agend a registrace. Můžete s ním tak probrat všechny problémy registrací členů a jednotek či konzultace kolem skautských předpisů.

Ve spolupráci s Jerrym, organizačním zpravodajem, potom pracuje na dalších úkolech týkající se např. správy konferencí, úpravy sekce organizace na Křižovatce, zpracovává podklady pro rozdělení dotací a další výstupy z registrace. V neposlední řadě řeší spoustu dotazů, které do Kanceláře ústředí od jednotek a činovníků k této oblasti každý den přijdou.

Honza byl v letech 2010-2015 vedoucím střediska Dvojka Staré Město, od roku 2013 do roku 2016 byl místopředsedou okresu Uherské Hradiště. Od roku 2013 působí zejména v týmu VLK Oikos.

Kontaktovat ho můžete e-mail na: registrace@skaut.cz

S dotazy z oblasti organizace, legislativy, jednotek a registrace se obracejte na e-mail registrace@skaut.cz. 

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu