....

Chyba na stránce: Manažer projektu Skauting pro školy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/4070-manazer-projektu-skauting-pro-skoly?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Tato sekce Křižovatky se momentálně upravuje. Děkujeme za pochopení.

Manažer projektu Skauting pro školy

Ivo Brzobohatý - Ještěr je manažerem projektu Skauting pro školy.

Projekt realizuje Junák společně se Skautským institutem a Kaprálovým mlýnem. Ještěr se podílel se na sepsání projektu a následně jej koordinuje. Je zodpovědný za komunikaci se zprostředkovatelem dotace – MŠMT. Skauting pro školy je pátý skautský projekt, podpořený z finanční pomoci EU, na kterém se podílí.

Je garantem SP Získávání nemovitostí, členem komise Fondu nemovitostí Junáka, členem správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara, místopředsedou krajské rady Jihomoravského kraje TGM a předsedou Rady Kaprálova mlýna.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 338x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu