....

Chyba na stránce: Organizace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/4269-organizace?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Napište nám:

Email: kancelar@skaut.cz
Adresa datové schránky: 5bhq6tb

Zavolejte nám:

Pevná linka: +420 234 621 284 
Mobil (STS): +420 776 720 220

Adresa:

Junák - český skaut, z. s.
Senovážné náměstí 24, 
110 00 Praha 1

Pracovní doba:

Po – Čt: 9:00 – 16:00 hod.
Pá: 9:00 – 14:00 hod.
Neodkladné záležitosti vyřídíme i mimo výše uvedenou dobu.

Organizace

Zajišťujeme řešení administrativy v oblasti naší skautské organizace a jejích jednotek. Klíčovými agendami jsou registrace, evidence členů a jednotek, vnitřní předpisy, ale i dopady legislativy na skautskou činnost, problematika táborů, přihlášek členů a osobních údajů. Další velkou oblastí jsou sněmy organizačních jednotek a řešení zapisování do spolkového rejstříku, včetně kontrol vkládaných účetních závěrek. Mimo těchto provozních témat se zabýváme i strategickými projekty v oblasti přiměřenosti administrativy a hlavně podpory zakládání nových oddílů.
 
Pokud máte jakýkoli dotaz či nejasnost v organizační oblasti, můžete nás kontaktovat na registrace@skaut.cz.
Jestliže řešíte jakýkoli problém ohledně zapisování do rejstříku, kontaktuje nás na rejstrik@skaut.cz.

Ondřej Peřina - Jerry

zpravodaj pro ICT a organizaci
 
Má na starosti veškerou agendu z oblasti organizace Junáka - českého skauta, jeho organizačních jednotek, členů, registrace a skautských předpisů. Mimo jiné pod něj spadá agenda spolkového rejstříku, přeměn organizačních jednotek (vznik, slučování i zániky) a souvisejících témat.
Od roku 2008 je Jerry předsedou krajské rady Libereckého kraje, je lektorem kurzů střediskového minima, manažerských kurzů jako MUŠKA či Hopík a také vůdcovského "5:10 sever" či čekatelského kurzu Vocať Pocaď.

ondrej.perina@skaut.cz

 

Jiřina Manková - Špunt

asistentka organizačního zpravodaje

Špunt se podílí na zajištění organizačních agend a registrace. Můžete s ní tak probrat všechny problémy registrací členů a jednotek či konzultace kolem skautských předpisů.

Jan Novák

poradce pro legislativu a administraci

Šárka Pavlásková

koordninátorka zakládání nových oddílů
 
Šárka koordinuje i přímo realizuje strategické projekty v oblasti zakládání nových oddílů. Komunikuje s vedoucími i dalšími činovníky, kteří mají zkušenosti se zakládáním nových oddílů, ale hlavně připravuje podporu a vhodné podmínky pro zakládání nových oddílů v souladu se strategickým tématem.
 
Pochází z dívčího skautského oddílu v Chotěboři, kde vede světlušky a skautky. Dále působí v  roverském kmeni a spolupracuje na projektu Skauti na dřeň.

 

Jana Hořáková

agenda spolkového rejstříku
 
Jana pracuje na agendě zápisů údajů o organizačních jednotkách do spolkového rejstříků. Pomůže vám se zajištěním správné podoby potřebných dokumentů a celého procesu zajištění změny údajů při změnách ve vedení střediska či revizní komise nejen po sněmu OJ, při změně sídla jednotky a také s vložením správné podoby hospodářských výkazů do spolkového rejstříku.
 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 236x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu