....

Chyba na stránce: Personalistika - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/4271-personalistika?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Napište nám:

Email: kancelar@skaut.cz
Adresa datové schránky: 5bhq6tb

Zavolejte nám:

Pevná linka: +420 234 621 284 
Mobil (STS): +420 776 720 220

Adresa:

Junák - český skaut, z. s.
Senovážné náměstí 24, 
110 00 Praha 1

Pracovní doba:

Po – Čt: 9:00 – 16:00 hod.
Pá: 9:00 – 14:00 hod.
Neodkladné záležitosti vyřídíme i mimo výše uvedenou dobu.

Personalistika

 Ve spolupráci s Odborem pro personalistiku je naším cílem napomáhat vedoucím na všech organizačních úrovních k úspěšnému budování a vedení svých týmů. Připravujeme a zprostředkováváme potřebné nástroje a informace pro práci s lidmi v týmech, pracujeme na jejich účelném začlenění do standardního vzdělávání (např. kurzy Střediskového minima) a metodických publikací (např. Vůdcovský handbook). Máme na starosti agendu týkající se uvítacích a závěrečných balíčků rozesílaných činovníkům. Pracujeme na rozšíření možností cíleného mentoringu, koučingu a supervize. Nabízíme personalistické semináře na klíč zaměřené na dlouhodobě úspěšnou práci s lidmi. Poskytujeme konzultace v uvedených oblastech.

Kontaktovat nás můžete na adrese personalistika@skaut.cz.

Výchovní zpravodajové
Naším cílem je podpořit kvalitní činnost výchovných zpravodajů a usilujeme o (znovu)zavedení role výchovných zpravodajů všude, kde dosud chybějí. Připravujeme a zprostředkováváme metodiku pro výchovné zpravodaje nebo činovníky, jejichž role zahrnuje prvky práce výchovného zpravodaje. Organizujeme platformy pro výměnu zkušeností a konzultace – skupina výchovných zpravodajů na Facebooku, newsletter, celostátní setkání výchovných zpravodajů apod.
 
Hodnocení kvality
Rozvíjíme nástroj Hodnocení kvality a navazující zdroje pro naše jednotky, tak abychom jim umožnili systematickou a kvalitní zpětnou vazbu činnosti. Prostřednictvím vzdělávacích a celostátních akcí i metodických materiálů předáváme dobrou praxi ve využívání hodnocení kvality pro další plánování činnosti a rozvoje jednotek a jejích členů. Dotazy k této oblasti můžete směřovat na kvalita@skaut.cz.

Jana Jirasová - Prcek

zpravodajka pro dospělé

 

Ludmila Hobzová - Lída

personalistika a projektové řízení

Lída je vedoucí odboru VRJ pro personalistiku, který podporuje vedoucí jednotek a týmů různých akcí v řízení spolupracovníků a hledání nových lidí. S odborem vytváří nástroje a metodiky, které by jim tuto práci ulehčili (příručku pro vedoucí středisek, semináře personalistiky, uvítací balíčky, poděkování, dekrety,…). Dále má  na starosti i dobrovolníky okolo ústředí, odbory a zájemce o stáže. Intenzivně se věnuje vyhledávání spolupracovníků a dobrovolníků na různé projekty. Připravuje a sama spolupracuje na řadě větších i menších  projektů jako je příprava Valného sněmu či HelpDesku.

Dlouho působila jako vedoucí a výchovná zpravodajka ve středisku „Oheň“ Horní Počernice a na okrese Prahy 9, ale nyní se změnou bydliště je již několik let ve středisku Králův Dvůr. Je aktivní instruktorkou vzdělávacích akcí, zejména ILŠ Collegium.

 

Kateřina Slavíková  - Kačka

koordinátorka personalistikých projektů a projektu Hodnocení kvality

Kačka má na starost personalistické projekty a projekt Hodnocení kvality. Aktuálně řeší převážně mentoring (jak ho pojmout, jak ho podpořit v oddílech a střediscích) a různé podpůrné nástroje. U Hodnocení kvality se zaměřuje na komunikaci do hnutí a snaží nástroj co nejvíce uživatelsky zpříjemnit členům organizace.
 
Práce na ústředí není všechno, co dělá. Jako instruktorka působí na VLK Falconeri, který je jednou za dva roky. Je členkou persoodboru a právě předala středisko v Olomouci. Nyní si hledá místo na středisku Prosek Praha.

katerina.slavikova@skaut.cz

Marie Pekárková - Šmako

koordinátorka projektu výchovných zpravodajů

Šmako se stará o výchovné zpravodaje, chystá metodiky, doplňuje křižovatku a také komunikuje a sdílí problémy se všemi výchovnými, např. pomocí celostátního setkání. Do této činnosti se snaží přinášet poznatky ze své práce výchovného zpravodaje z Brněnského 10. střediska a také z okresu Brno – město, kde stále působí.

Odchovaná je dívčím oddílem Bílých kytek, kde vedla všechny věkové kategorie až po samotný oddíl a rádcovským kurzem, který vedla a nyní už jen pomáhá s přednáškami a je součástí teamu.

marie.pekarkova@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 166x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu