....

Chyba na stránce: Vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/4272-vzdelavani?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Napište nám:

Email: kancelar@skaut.cz
Adresa datové schránky: 5bhq6tb

Zavolejte nám:

Pevná linka: +420 234 621 284 
Mobil (STS): +420 776 720 220

Adresa:

Junák - český skaut, z. s.
Senovážné náměstí 24, 
110 00 Praha 1

Pracovní doba:

Po – Čt: 9:00 – 16:00 hod.
Pá: 9:00 – 14:00 hod.
Neodkladné záležitosti vyřídíme i mimo výše uvedenou dobu.

Vzdělávání

 
Řešíme veškerou administrativu kolem skautských vzdělávacích akcí, získávání kvalifikací, hodnocení vzdělávacích projektů a přidělování odpovídajících dotací. Poskytujeme poradenský servis vzdělavatelům. Zabýváme se aktualizací kvalifikací a perspektivami skautského vzdělávání do budoucna.

Úzce spolupracujeme s Odborem pro vzdělávání, se skupinou Tkaní tvořenou představiteli instruktorských škol (lesních i nelesních) a s dalšími pracovními skupinami.

Kontaktovat nás můžete na adrese vzdelavani@skaut.cz.

Filip Hlavinka - Mukóki

zpravodaj pro vzdělávání

Má na starosti vzdělávací systém Junáka - českého skauta. Koordinuje práce na změnách ve vzdělávání, schvaluje projekty vzdělávacích akcí, řídí Odbor pro vzdělávání a hledá nové cesty, jak udělat skautské vzdělávání přínosné a zajímavé.

filip.hlavinka@skaut.cz

Michal Peroutka - Pérák

koordinátor vzdělávání

Podílí se na koncepčním a strategickém plánování vzdělávacího systému Junáka - českého skauta a na řízení jeho kvality. Spadá pod něj také vzdělávací agenda, komunikace s MŠMT ohledně akreditací a jiný servis skautským vzdělavatelům.

Někdejší vůdce VLK Ursus. Aktuálně zpravodaj pro vzdělávání a personalistiku střediska, garant OČK vedení oddílu.

michal.peroutka@skaut.cz

Jana Godarová - Ellie

koordinátorka projektu hospodářských a organizačních činovníků (HOČ)

V rámci strategické priority vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků probíhá nastavování nových vzdělávacích kurzů určené přímo pro potřeby výkonu některých funkcí. Ellie se zaměřuje na definici potřeb členů revizní komise pro jejich výkon, tvorbu a revizi metodických materiálů, vybudování systému vzdělávání revizorů. Na starosti má i tvorbu pravidelných informačních balíčků pro členy revizních komisí - střípky pro revizory.

Ellie se věnuje oblasti hospodaření i v domovském středisku a okresu, na vzdělávacích kurzech (ČK,VK, manažerské kurzy), je členka týmu MUŠKA, PoČinu.

jana.godarova@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 456x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu