Logo

ICT

Spravujeme a rozvíjíme skautIS jako hlavní informační systém organizace napříč nejrůznějšími agendami (evidence členů a jednotek, registrace, dotační agendy, základny, časopisy, akce apod.). Součástí je i podpora uživatelů skautISu a správa nápovědy. Mimo to získáváme a zpracováváme data ze skautISu pro provoz organizace i rozvoj projektů v nejrůznějších oblastech. Spravujeme záznamy o klubovnách a základnách ve skautISu i na mapách. Kromě toho zajišťujeme skautské servery a klíčové webové projekty jako web závodů či systém pro registraci na velké akce. Nabízíme podporu k on-line nástrojům a benefitům jako jsou skautské G Suite (e-maily, disk apod.) či software v techsoup. Podporujeme dobrovolníky, kteří vytváří projekty spolupracující se skautISem, nebo vytváří užitečné on-line či mobilní aplikace.
Úzce spolupracujeme s Infoodborem při konzultacích i zajišťování a podpoře nejrůznějších IT projektů a podporujeme Dobrý skautský web.

Pokud řešíte nějaký problém, máte podnět, nebo potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat e-mailem na podpora@skaut.cz nebo na webu podpora.skaut.cz.

Ondřej Peřina - Jerry

zpravodaj pro ICT a organizaci

Má na starosti veškerou agendu z oblasti organizace Junáka - českého skauta, jeho organizačních jednotek, členů, registrace a skautských předpisů. Mimo jiné pod něj spadá agenda spolkového rejstříku, přeměn organizačních jednotek (vznik, slučování i zániky) a souvisejících témat.

Od roku 2008 je Jerry předsedou krajské rady Libereckého kraje, je lektorem kurzů střediskového minima, manažerských kurzů jako MUŠKA či Hopík a také vůdcovského "5:10 sever" či čekatelského kurzu Vocať Pocaď.

ondrej.perina@skaut.cz

 

Jan Mesl - Mýval

manažer skautISu

Jako manažer skautISu má na starosti chod a rozvoj tohoto klíčového skautského informačního systému, ale i některých dílčích on-line služeb. Hlavní náplní jeho práce je rozvoj skautISu (příprava nových zadání, konzultace a analýzy nových funkcí a komunikace s programátory). Naprogramované části testuje a nasazuje do ostrého provozu. Mimo to zajišťuje zpracovávání vybraných dat a datových přehledů o členech a jednotkách a v neposlední řadě se stará o úpravy dat, přípravu fakturace STS a další se skautISem související činnosti. Mýval se částečně podílí i na komunikaci s uživateli a vyřizování jejich podnětů a hlášení chyb z technické podpory.

podpora@skaut.cz 

David Tureček - Dave

koordinátor podpory skautISu

Dave má na starost on-line podporu uživatelů skautISu, odpovídání na jejich dotazy, tvorbu nápovědy a návodů ke skautISu a on-line nástrojům. V rámci řešení hlášených chyb skautISu analyzuje a zpracovává podněty i podklady k dalšímu zpracování a řešení programátory či manažerem skautISu.

podpora@skaut.cz 

 

Petra Meslová - Péťa

koordinátorka on-line projektů a zpracování dat

petra.meslova@skaut.cz 

Marie Konečná - Maňule

koordinátorka ekonomických on-line projektů

Maňule se podílí na rozvoji skautIS v ekonomické oblasti. Připravuje nová zadání pro rozšíření funkcí a testuje funkčnost dotačních agend, hospodářských výkazů, rozpočtů akcí a táborů. Na starosti má také komunikaci, testování a rozvoj dalších on-line ekonomických nástrojů – účetnictví ESO a systém pro vyúčtování akcí H.skauting.cz. Dále se věnuje projektu kanceláře, který zjednoduší administrativu v  oblasti cestovních příkazů a umožní online schvalování a evidenci účetních dokladů a smluv. 

Maňule vede oddíl benjamínků v Praze na Proseku a dlouhodobě působí v revizní komisi na středisku. Založila facebookovou skupinu Hospodaření pro skauty, kde si skauti navzájem sdílí zkušenosti i problémy v oblasti hospodaření.

marie.konecna@skaut.cz 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 126x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura