....

Chyba na stránce: Koordinátorka personalistických projektů a projektu Hodnocení kvality - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/683-asistentka-kancelare?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Koordinátorka personalistických projektů a projektu Hodnocení kvality

Kateřina Slavíková - Kačka má nově na starost personalistické projekty a projekt Hodnocení kvality.

Spolu s Prckem, Lídou a dalšími zapojenými řeší skautskou personalistiku. Aktuálně převážně mentoring (jak ho pojmout, jak ho podpořit v oddílech a střediscích) a různé podpůrné nástroje. Kromě toho organizačně i programově řeší HelpDesk 2019.
 
Zároveň pokračuje v Hodnocení kvality. Zaměřuje se na komunikaci do hnutí, ale hlavně na výstupy ze sond, které určí další směřovaní tohoto projektu. Snahou bude nástroj co nejefektivněji uživatelsky zpříjemnit členům organizace.
 
Práce na ústředí není všechno, co dělá. Jako instruktorka působí na VLK Falconeri, který je jednou za dva roky. Je členkou persoodboru a právě předala středisko v Olomouci. Nyní si hledá oddíl v Praze.
 

Pokud byste jakkoli chtěli přispět ke zmíněným tématům, neváhejte se ozvat na e-mail: katerina.slavikova@skaut.cz


logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu