....

Chyba na stránce: Zpravodajka Výkonné rady pro oblast dospělých - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/684-zpravodajka-vrj-pro-oblast-dospelych?autologin=1"

Zpravodajka Výkonné rady pro oblast dospělých

Zpravodajka Výkonné rady pro oblast dospělých

Barbora Tichavová - Rozárka je zpravodajkou Výkonné rady, která je odpovědná za oblast dospělých v Junáku.

Agenda dospělých je od druhé poloviny roku 2014 zcela novou agendou v rámci Výkonné rady. Postupně vzniká a usazuje se, ale jejím jádrem je starost o cílové skupiny činovníků a dalších dospělých členů organizace, kterými jsou např. vedoucí OJ, výchovní zpravodajové, kluby rodinného skautingu, skupina bývalých činovníků, příznivců skautingu ad. Počet aktivních dospělých členů Junáka roste a věříme, že je třeba se práci s nimi a jejich podpoře cíleně věnovat. Pod agendu dospělých spadá také dosavadní oblast vzdělávání a personalistiky.

Od roku 2007 do června 2011 vedla Rozárka středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, dříve dva tamní oddíly. Je aktivní instruktorkou vzdělávacích akcí a matkou dvou malých dětí.

 V případě potřeby Rozárku kontaktujte na kancelar@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu