....

Chyba na stránce: Zpravodajka pro program - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/684-zpravodajka-vrj-pro-oblast-dospelych?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Tato sekce Křižovatky se momentálně upravuje. Děkujeme za pochopení.

Zpravodajka pro program

Barbora Tichavová - Rozárka je od podzimu 2018 zpravodajkou pro program.

Zpravodajka pro program je zodpovědná za vytváření a rozvoj programových nástrojů a jejich podpory na celostátní úrovniŘeší tak se svým programovým týmem vydávání stezek, metodických publikací, odborek a dalších podpůrných materiálů k programu pro všechny věkové kategorie. Řídí práci výchovných i tématických odborů spadajících pod program, které významně pomáhají o programovou oblast pečovat. Do oblasti programu spadá také oblast táborů a celostátních a velkých akcí. 
 
Rozárka řízení programové oblasti úzce spolupracuje s Denisou, dosavadní zpravodajkou, nyní členkou programového týmu v KUJ. Oblast programu je velmi rozsáhlá, svůj největší přínos vidí v pomoci s řízením procesů a jednotlivých agend.
 
Dále Rozárka řídí oblast ochrany a bezpečí dětí.
 
V minulosti vedla Rozárka středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec a vedla tam postupně dva oddíly. Ve VRJ zastávala již pozici zpravodajky pro vzdělávání a pro dospělé. Je instruktorkou vzdělávacích akcí a matkou dvou dětí. 

 V případě potřeby Rozárku kontaktujte na kancelar@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu