....

Chyba na stránce: Zpravodajka pro dospělé - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/684-zpravodajka-vrj-pro-oblast-dospelych?autologin=1"

Zpravodajka pro dospělé

Zpravodajka pro dospělé

Barbora Tichavová - Rozárka je zpravodajkou Výkonné rady, která je odpovědná za oblast dospělých v Junáku.

 

Agenda dospělých je v rámci VRJ řešena od roku 2014. Na jejím aktuálním vymezení se výrazně odráží Strategie 2022 a její naplňování. Mezi nejvýznamnější řešené oblasti tak patří podpora výchovných zpravodajů, skautská personalistika, řešení problematiky ochrany a bezpečí dětí a hodnocení kvality. Výzvou pro nejbližší období je také podpora práce s dospělými nováčky či obecněji posílení aktivních dospělých kapacit organizace tak, abychom měli dostatek lidí pro vedení oddílů i další podpůrné činnosti. Dalšími řešenými oblastmi je např. spolupráce s Kmenem dospělých nebo zodpovědnost za nastavování cílů pro časopisy Skauting a Skautský svět.

V minulosti vedla Rozárka oddíly ve středisku Zlatá Růže Jindřichův Hradec, posléze samotné středisko. Je instruktorkou vzdělávacích akcí, v minulých letech také zpravodajkou VRJ pro vzdělávání.

 V případě potřeby Rozárku kontaktujte na kancelar@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu