....

Chyba na stránce: Zpravodajka Výkonné rady pro oblast dospělých a vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/684-zpravodajka-vrj-pro-vzdelavani?autologin=1"

Zpravodajka Výkonné rady pro oblast dospělých a vzdělávání

Zpravodajka Výkonné rady pro oblast dospělých a vzdělávání

Barbora Tichavová - Rozárka je zpravodajkou Výkonné rady, která je odpovědná za oblast dospělých a vzdělávání v Junáku

Rozárka má na starosti vzdělávací systém Junáka. Coby zpravodajka pro vzdělávání koordinuje práce na změnách ve vzdělávání, schvaluje projekty vzdělávacích akcí, řídí odbor pro vzdělávání, hledá nové cesty, jak udělat skautské vzdělávání přínosné a zajímavé.

Agenda dospělých je od druhé poloviny roku 2014 zcela novou agendou v rámci Výkonné rady. Postupně vzniká a usazuje se, ale jejím jádrem je starost o cílové skupiny činovníků a dalších dospělých členů organizace, kterými jsou např. vedoucí OJ, výchovní zpravodajové, kluby rodinného skautingu, skupina bývalých činovníků, příznivců skautingu ad. Počet aktivních dospělých členů Junáka roste a věříme, že je třeba se práci s nimi a jejich podpoře cíleně věnovat. Pod agendu dospělých spadá také dosavadní oblast vzdělávání a personalistiky.

Od roku 2007 do června 2011 vedla Rozárka středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, dříve dva tamní oddíly. Je aktivní instruktorkou vzdělávacích akcí a matkou dvou malých dětí.

 V případě potřeby mě kontaktujte na kancelar@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu