....

Chyba na stránce: Asistent pro vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/688-asistent-pro-vzdelavani?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Tato sekce Křižovatky se momentálně upravuje. Děkujeme za pochopení.

Asistent pro vzdělávání

Petr Beránek 

Vlk má na starosti veškerou agendu týkající se vzdělávání činovníků. Kontroluje hlášenky, přijímá žádosti o dekrety a vydává akreditovaná osvědčení. Shromažďuje projekty vzdělávacích akcí a závěrečné zprávy. Komunikuje s MŠMT v oblasti akreditací a zajišťuje jejich prodlužování. Odpovídá na dotazy ze vzdělávání v Junáku.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu