....

Chyba na stránce: Koordinátorka dotací a pojištění - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj/689-koordinatorka-dotaci?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Zaměstnance a spolupracovníky Kanceláře můžete kontaktovat na adrese kancelar@skaut.cz, kam také směřujte oficiální elektronickou korespondenci.

Tato sekce Křižovatky se momentálně upravuje. Děkujeme za pochopení.

Koordinátorka dotací a pojištění

Martina Adamová

 Martina komunikuje s organizačními jednotkami ohledně ekonomických záležitostí. Jedná se především o dotace (podávání žádostí a jejich vyúčtování), pojištění (zejména movitého a nemovitého majetku) a možnosti zapůjčení či darování finančních prostředků z Fondu nemovitostí Junáka.

Kromě jiného je krajský kapitán Moravskoslezského kraje a vede 24. karibský oddíl skautek v Ostravě.

 

V případě potřeby mě kontaktujte na kancelar@skaut.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu