....

Chyba na stránce: Kancelář ústředí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/kuj?autologin=1"

KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta, jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům a ústředním orgánům.

Kancelář ústředí

Navigace:

  Nahlásit chybu