....

Chyba na stránce: Výstupy ze 77. zasedání Náčelnictva - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/1253-vystupy-ze-77-zasedani-nacelnictva?autologin=1"

Výstupy ze 77. zasedání Náčelnictva

Výstupy ze 77. zasedání Náčelnictva

Koncem září proběhlo jednání Náčelnictva – čím se členové NJ zabývali, o čem diskutovali a jaké jsou výstupy z jednání?

foto/obrázek poskytl(a): Lenka Šablová

Sobotní dopoledne patřilo novelám řádů – Náčelnictvo nejprve v 1. čtení projednalo a schválilo technickou novelu Organizačního řádu, která zajistí návaznost řádu na nové Stanovy, a ve 2. čtení schválilo novelu Jednacího řádu Náčelnictva.

Odpoledne Náčelnictvo zahájilo diskuzí o budoucnosti skautské Křižovatky, resp. o tom, zda a v jaké míře má být Křižovatka otevřená a uzavřená během přechodného období, než NJ na základě předložených podkladů rozhodne o cílovém stavu. Nejvíce členů NJ se přiklonilo variantě, která umožní po registraci přístup i neskautům – více si můžete přečíst v článku Nová Křižovatka – informace o přechodné fázi.

Na programu byla dále Zpráva VRJ a po ní bod Složení VRJ – v rámci nějž Náčelnictvo vyjádřilo souhlas se jmenováním br. Bořka Slunéčka místostarostou Junáka.

V rámci projednávání bodu Podpora kontingentu 23. světového jamboree v Japonsku schválilo NJ navýšení podpory o 300 tis Kč, tedy na celkových 800 tis Kč.

Závěr sobotního jednání patřil projednávání a diskuzi o výši Členských příspěvků a příspěvků na časopisy, Fond nemovitostí Junáka a účast v STS odváděných v rámci registrace. O výstupech projednání tohoto bodu podrobně informuje článek Členské příspěvky na rok 2015.

Neděli zahájilo projednávání představením Kompetenčního modelu Junáka, který by měl (po provedení příšlušných změn jednotlivých kvalifikačních stupňů) zajistit, aby na sebe zkoušky navazovaly a pracovaly se shodným názvoslovím. Zároveň by měl být kompatibilní s kompetenčními modely státních institucí i jiných NNO tak, aby tyto znalosti a dovednosti bylo možné lépe uplatňovat a využívat vůči zaměstnavetelům či státním institucím.

Dalším blokem programu bylo projednávání a následné schválení Plánu Náčelnictva a jeho pracovních skupin. Bližší informace budou již brzy dostupné na Křižovace, v části věnované NJ.

Po té Náčelnictvo ve 2. čtení schválilo novelu Krojového řádu a jeho Přílohy č. 2, která řeší nošení a umístění nášivek na skautském kroji, a zohlednilo tak skutečnost, že dívky jsou od léta členkami obou mezinárodních skautských organizací – WAGGGS i WOSM. O tom, jak nosit obě nášivky, se můžete dočíst také zde.

Posledním bodem nedělního jednání bylo projednání novely Řádu o změně názvu, kterou NJ schválilo v 1. čtení – více informací je k dispozici zde.

Kompletní zápis ze 77. jednání Náčelnictva je přiložen pod článkem nebo je k dispozici ve spisovně.

Za PS Náčelnictva pro komunikaci

Lenka Šablová

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 473x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu