....

Chyba na stránce: O víkendu proběhne zasedání Náčelnictva. Mrkněte na program a přijďte se podívat na projednávání tématu, které vás zajímá. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/4830-o-vikendu-probehne-zasedani-nacelnictva-mrknete-na-program-a-prijdte-se-podivat-na-projednavani-tematu-ktere-vas-zajima?autologin=1"

O víkendu proběhne zasedání Náčelnictva. Mrkněte na program a přijďte se podívat na projednávání tématu, které vás zajímá.

O víkendu proběhne zasedání Náčelnictva. Mrkněte na program a přijďte se podívat na projednávání tématu, které vás zajímá.

30. 11. – 1. 12. proběhne v Praze 107. zasedání Náčelnictva. Členky a členové NJ se budou zabývat výzvou ve věci klimatické krize, jednat o rozpočtu organizace na rok 2020, diskutovat o tématu dospělých v organizaci nebo projednávat závěrečné zprávy prvních tří uzavíraných ST Strategie 2022.

Kompletní program zasedání Náčelnictva je k dispozici zde (jde o odkaz na pracovní materiál NJ, který je aktualizován po jednotlivých blocích jednání). Pokud vás některý bod programu zajímá a rozhodnete se jeho projednávání zúčastnit, na konci článku najdete všechny potřebné informace.

Otevřenému dopisu a výzvě ve věci klimatické krize, adresované NJ a VRJ, se bude Náčelnictvo věnovat během sobotního dopoledne na základě materiálu, který k tématu připravila (zatím ad hoc) ustavená pracovní skupina. Za výzvu zatím poděkovala a vydala k ní předběžné prohlášení Výkonná rada s tím, že se jí Náčelnictvo bude zabývat právě na svém nejbližším (prosincovém) jednání – tedy právě teď.

Zabývat se tématem „dospělí v organizaci“ uložil Náčelnictvu schválenými usneseními minulý Valný sněm. Pracovní skupina nyní předkládá NJ k diskuzi první souhrnný materiál s dosavadními výstupy své práce a návrhy tezí s návrhy dalších možných kroků, jejichž realizace však bude na příštím Náčelnictvu.

Výkonná rada předkládá Náčelnictvu k projednání a schválení závěrečné zprávy prvních tří uzavíraných strategických témat, konkrétně Dobrovolníci na ústřední úrovni, Přiměřená administrativa a Získávání nemovitostí. Po schválení Náčelnictvem budou závěrečné zprávy s přehledem výstupů publikovány na Křižovatce a prostřednictvím dalších informačních kanálů.

Kromě výše zmíněných témat se Náčelnictvo bude věnovat také přípravě XVI. valného sněmu, který proběhne koncem března příštího roku v Jindřichově Hradci – jmenuje kandidátní a část návrhové komise, diskutovat o programu VSJ a projednávat materiály pro delegáty, konkrétně stav naplňování usnesení XV. valného sněmu a naplňování Vize Náčelnictva.

Informace a doporučení k účasti na jednání Náčelnictva
  • Zasedání Náčelnictva proběhne v sobotu 30. 11. a v neděli 1. 12. od 8 hodin (a dál dle programu) v zasedací místnosti ČCE na adrese Jungmannova 22, Praha 1 – viz mapka (místo bude označeno).
  • Program se může během jednání časově posunout (nabrat skluz nebo mít náskok), může se změnit pořadí jednotlivých bodů – doporučujeme proto příp. sledovat odkazovaný dokument, který je mezi bloky jednání aktualizován.
  • Pokud se rozhodnete zajít, prosíme, ozvěte se na e-mail nacelnictvo@skaut.cz – abychom byli připraveni (dostatek židlí pro přísedící atp.).

Těšíme se na setkání, případné dotazy je možné směřovat na e-mail nacelnictvo@skaut.cz nebo lenka.sablova@skaut.cz.

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 191x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu