....

Chyba na stránce: Náčelnictvo Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/583-nacelnictvo-junaka?autologin=1"

Náčelnictvo Junáka

Náčelnictvo Junáka

Náčelnictvo je vrcholným orgánem Junáka v období mezi Valnými sněmy. Přísluší mu rozhodovat o všech věcech, které nejsou ve výhradní kompetenci Valného sněmu. Při své činnosti se řídí Stanovami a usneseními Valného sněmu, kterému se pak také ze své činnosti odpovídá.

 

Na XV. Valném sněmu ve Velkém Meziříčí bylo Náčelnictvo zvoleno v tomto složení.

 

 

Náčelnictvo si na začátku svého funkčního období určí priority a schválí plán, který se pak snaží co nejlépe naplňovat mj. prostřednictvím práce svých pracovních skupin. Náčelnictvo, podobně jako v minulém funkčním období, také pracuje na Vizi, která bude definovat základní priority jeho činnosti v dalších třech letech.

Kontakty na jednotlivé členy najdete v jednotlivých medailoncích, nebo se můžete na NJ obrátit prostřednictvím e-mailu nacelnictvo@skaut.cz.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu