....

Chyba na stránce: Marek Baláš – Čiča - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-clenove/1090-marek-balas-cica?autologin=1"

Marek Baláš – Čiča

Marek Baláš – Čiča

Náčelník Junáka zvolený na Valném sněmu Junáka v Litomyšli 2014.

Domovské středisko

622.28 středisko Brána Brno

Profese

Odborný asistent na Energetickém ústavu FSI VUT v Brně

Současné skautské aktivity mimo NJ

vedením střediska

Čím se zabývá v NJ

Jeho vedením, komunikací s VRJ, strategií Junáka…

O sobě prozradil

Svůj mimopracovní čas věnuji svým dětem Elišce a Páťovi, ženě, psovi, vaření, stavbě domu, zahrádkaření, občasným sportovním aktivitám spojeným se skautskou činností a táborům, expedicím, výpravám, schůzkám, radám, poradám, zasedáním, setkáváním, vysedávání u PC atd.

Kontakt

marek.balas@ju­nak.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu