....

Chyba na stránce: Kryštof Horn – Krasty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-clenove/1107-krystof-horn-krasty?autologin=1"

Kryštof Horn – Krasty

Kryštof Horn – Krasty

Zástupce Plzeňského kraje v NJ.

Domovské středisko

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „5. květen“ Plzeň.

Vzdělání

Podnikohospodářská fakulta VŠE a Právnická fakulta UK v Praze.

Současné skautské aktivity mimo NJ

Především jsem zástupcem vedoucího střediska, které jsem dříve vedl. Zabývám se tam hlavně řízením grantových projektů a administrativní činností, abych uvolnil ruce vedoucímu na výchovnou činnost. Jsem rovněž právním zpravodajem kraje. Nejradši ale pomáhám (např. v kuchyni) na táboře svého oddílu :)

Čím se zabývá v NJ

Mým úkolem je hájit zájmy Plzeňského kraje. A zájmem kraje by měla být především kvalitní práce ústředních orgánů, která se bude projevovat např. v dobré „skautské legislativě“ a řízení organizace.

O sobě prozradil

Rád lyžuji a běhám, ale ležení v tee-pee a zírání do ohně je stejně nejlepší :)

Kontakt

krasty@skaut.cz

 

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu