....

Chyba na stránce: IT - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/3767-it?autologin=1"

IT

IT

 

Vedoucí: Petr Macek - Blizzard

Členové: Ladislav Pelcl - Bilbo, Petr Kubát - Fugas, Martin Křivánek - Set (další členové jsou v jednání)

Úkoly pracovní skupiny v tomto období:

  1. sledování, příp. oponentura dlouhodobých cílů v oblasti IT
  2. sledování výše finančních prostředků vynakládaných na oblast IT v rámci rozpočtu, příp. oponentura návrhů předkládaných Výkonnou radou (typicky v rámci projednávání rozpočtu organizace)
  3. spolupráce se zpravodajem pro organizaci a ICT - konzultace, oponentura

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 341x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu