....

Chyba na stránce: Program - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/3768-programova-ps?autologin=1"

Program

Program

 

Vedoucí: K. Parvonič - Káča

Členové: Ondřej Kupka - Dick, Jiří Zajíc - Edy, Roman Šantora - Bobo, Lenka Kyselá - Červánek, Eliška Hanzlová - Pampa, Pavel Fornůsek - Stopař, Petr Klápště - Hříbek

S pracovní skupinou pro program chystáme popis pedagogických principů, ze kterých vycházíme, a jejich návaznosti na nástroje skautské výchovy. Tyto výstupy zlepší práci s výchovnými nástroji a nabídnou oddílům srozumitelnější a efektivnější podporu ve výchově.

Na čem momentálně pracujeme:

Mapujeme oblasti, ve kterých budeme pedagogické principy popisovat: zatím víme, že jejich zdrojem bude určitě skautská výchovná metoda ve znění ze Stanov Junáka, dále jednotlivé výchovné nástroje a jejich dobrá praxe v oddílech (stezky, odborky, závody, ale i družinové schůzky...) a pak inspirace ze světové pedagogiky a jejích trendů (důraz na rozvoj jedince, způsoby práce se skupinou, efektivní cesty k rozvoji postojů atd.).

Co nás čeká:
  • v oblastech popsat jednotlivé pedagogické principy a určit, kde se ve výchovných nástrojích objevují (např. princip sebehodnocení se objevuje ve stezce, méně v závodech atd.)
  • popsat, jak se s principy bude do budoucna v Junáku pracovat (Náčelnictvo je schvaluje, VRJ a programový odbor je zapracovává do jednotlivých nástrojů, oddíly a střediska těží z výstupů naší práce...)
 
Proč si myslíme, že je potřeba tuto práci udělat? (pár konkrétních příkladů)
  • aby vedení oddílů mělo lehčí cestu při využívání skautských stezek
  • aby rádci dostávali materiály, se kterými se jim bude lépe realizovat program (který je velmi náročný a vyžaduje poměrně pedagogickou zdatnost)
  • aby v oddílech zůstával čas na to podstatné - být s dětmi, žít s dětmi
  • aby oddílové rady nemusely na koleně vytvářet tolik materiálů a hledat složitě cesty, jak zavést práci s projekty, zpětnou vazbu atd.
 

Jsi pedagog a zajímá tě práce naší skupiny? Chceš se zapojit (třeba i ve velmi omezené míře)? Napiš Káče na mail katerina.parvonic@gmail.com.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 340x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu