....

Chyba na stránce: Strategie - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/588-strategie-junaka?autologin=1"

Strategie

Strategie

Kompletní informace o Strategii 2022 najdete zde

vedoucí skupiny: Marek Baláš - Čiča

členové skupiny: Žaneta Vítů - Černoška, Ondřej Pytela, Vít Masopust, Ladislav Pelcl, Tomáš Bartoň

cíle skupiny:

Období 2011 - 2014

Skupina měla v minulém volebním období tyto cíle:

 • Vytvořit strategii Junáka do roku 2022.
 • Předložit ji hnutí k oponentuře a dopracovat definitivní znění.
 • Definitivní znění předložit VSJ 2014.

Skupině se podařilo vytvořit tyto výstupy:

 • Vize Junáka do roku 2022
 • Strategie Junáka do roku 2022
 • Strategické cíle do roku 2022

Valnému sněmu Junáka předkládáme přehled naší činnosti v následujícím harmonogramu:

 • září 2012: NJ schválilo pracovní verzi Vize.
 • listopad – prosinec 2012: Proběhlo připomínkování Vize ve hnutí.
 • listopad 2012 – duben 2013: Byla provedena SWOT analýza Junáka; na jejím vypracování se podíleli především členové ústředních orgánů, pracovních skupin NJ a odborů při VRJ (např. OVČIN).
 • květen 2013: Uskutečnila se 4 setkání zájemců o dílčí témata z výstupů SWOT analýzy, zabývali se i třetí verzí textu Vize. Do pracovních skupin bylo osloveno několik desítek činovníků napříč Junákem. Členové pracovní skupiny poskytli zpětnou vazbu na SWOT analýzu a přispěli podněty k dalšímu procesu tvorby strategie, ať už se jednalo o náměty na indikátory, témata, opatření sběr podnětů pro další postup.
 • červen 2013: Začal se připravovat nástroj pro online připomínkování Strategie, který vychází z připomínkovacího webu pro Hodnocení kvality. Vznikl návrh budoucí struktury souhrnného stategického dokumentu.
 • srpen 2013: Uskutečnilo se víkendové setkání pracovní skupiny v Brně, na kterém vznikl materiál strukturujcí oblasti, záměry a témata, který bude tvořit základ pro souhrnný Strategický dokument. Jednotlivá témata byla popsána pomocí indikátorů a stavů v klíčových milnících.
 • září 2013: Vznikl materiál představující oblasti, záměry a témata a byl představen na zasedání VRJ a NJ, členové těchto orgánů jej mohli připomínkovat pomocí online nástroje.
 • říjen 2013: Na workshopu v Kopřivnici proběhla oponentura Strategického dokumentu. Setkání se účastnili členové NJ a VRJ a zástupci krajů.
 • listopad 2013: Na výjezdním zasedání VRJ v Nymburce, proběhlo rozsáhlé připomínkování stávající verze Vize (již 9. v pořadí) a Strategického dokumentu.
 • prosinec 2013: Na zasedání NJ proběhlo připomínkování Strategického dokumentu a aktuální verze Vize. K připomínkování byli přizváni také zástupci krajů.
 • leden 2014: Strategický dokument (Strategie 2014) byl hnutí představen prostřednictvím křižovatky, každý jednotlivec byl vyzván k připomínkování.

Předsněmová diskuze k tomuto tématu

vedoucí skupiny: Roman Dvořák – Rejpal

členové skupiny: Zora Záchová – Beny, Rostislav Přidal – Chrosťa, Jan Zeman – Čert, Tomáš Bartoň – Kuchtík (část období), Marek Baláš – Čiča, Petr Vaněk – Permi, Miloš Říha – Šípek


kontakt nj_komunikace­@skaut.cz

Cíle skupiny

 • vyškolit sebe a celé NJ ve znalosti tvorby strategie
 • vytipovat ananlýzy, které k tvorbě strategie budeme potřebovat, zadat jejich provedení
 • naplánovat tvorbu strategie – v jakých oblastech, které kroky, harmonogram
 • získat a zpracovat výsledky zadaných analýz
 • zahájení prací na vlastní tvorbě strategie
 • dokončení a předložení vypracované strategie NJ

Členové:
Roman Dvořák (Rejpal) – vedoucí skupiny

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu