....

Chyba na stránce: Vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/589-vzdelavani?autologin=1"

Vzdělávání

Vzdělávání

 

Vedoucí skupiny: skupina si zatím neurčila vedoucího

Členové skupiny:  O. Pytela - Ondra, J. Michna - Gonzales, R. Dvořák - Rejpal, H. Žampachová - Křo, D. Rychnovská - Nutty, J. Hájek - Rys, K. Parvonič - Káča

Cíle pracovní skupiny

  1. připomínkování materiálů z oblasti vzdělávání
  2. naplnění usnesení VSJ o změnách ve vzdělávání
  3. revize vůdcovské zkoušky

 

 

 

 

 

 

období 2011 - 2014

Složení a práce skupiny

Skupina byla složena jak ze členů Náčelnictva, tak z externistů (instruktorů vzdělávacích akcí a zároveň civilních odborníků na vzdělávání).
Skupina pracovala především korespondenčně (připomínkování materálů, práce se sdílenými dokumenty) a měla i jedno strategické setkání.

 

Cíle pracovní skupiny:

1. Připomínkovat materiály týkající se skautského vzdělávání předkládaných Náčelnictvu Výkonnou radou Junáka.

2. Nastavit koncepci změn ve skautském vzdělávání, tak aby na sebe navazovaly a směřovaly k předem vytyčeným cílům..

Výstupy z práce skupiny:

1. Z materiálů předkládaných VRJ se skupina vyjadřovala především ke kompetenčním modelům nové čekatelské zkoušky (již je zakotvena v řádu pro vzdělávání) a nové instruktorské kvalifikace (pilotováno).
2. V první části volebního období skupina vytvořila SWOT analýzu vzdělávání v Junáku, která byla následně prezentovaná a připomínkovaná na Ústřední lesní škole 2012).
3. Na SWOT analýzu navázalo vytvoření návrhu koncepce změn ve skautském vzdělávání, na kterém se podíleli také členové Odboru pro výchovu činovnic a činovníků Junáka. Návrh koncepce změn byl prezentovaný, připomínkovaný a vzdělavateli schválený na Ústřední lesní škole 2013. Následně Náčelnictvo před prázdninami 2013 schválilo soubor usnesení, které směřují k naplnění těchto změn. Navržené změny se odráží také v návrhu Strategii Junáka do roku 2022.
 

Více o změnách ve skautském vzdělávání najdete v samostatných článcích na krizovatce:

4. Vedoucí pracovní skupiny Jakub Procházka – Citron se účastnil Ústředních lesních škol a spolu s Náčelníkem Junáka prázdninových návštěv vzdělávacích akcí. Podílel se také na formulací bodů Strategie Junáka do roku 2022 z oblasti vzdělávání.

vedoucí skupiny: Jakub Procházka – Citron

členové skupiny: Jakub Procházka – Citron, Markéta Pytelová (Sochorová) – Uzlik, Tomáš Bartoň – Kuchtik (část období), Michaela Olleová – Míša (část období); mimo NJ: Stanislav Balik – Ježek, Jan Stejskal – Johan, Rostislav Fojtik – Natan, Viktor Kulhavý – Víťa, Daniel Vychodil – Simba + na zahraniční vzdělávání: Dana Linkeschová – Čochťa a Ondřej Vanke.


kontakt nj_komunikace­@skaut.cz

Cíle skupiny

  • Průběžná konzultace práce OVČINu
  • Připomínkování materiálů předložených NJ OVČINem
  • Vytvoření koncepce vzdělávání v Junáku (ve spolupráci s OVČINem)
  • Vytvoření nového ŘVČČJ

členové:
Jakub Procházka (Citrón) – vedoucí skupiny

Aktualizace březen 2014

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu