....

Chyba na stránce: Idea vlčat a světlušek - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/590-idea-vlcat-a-svetlusek?autologin=1"

Idea vlčat a světlušek

Idea vlčat a světlušek

Pracovní skupina pro ideu vlčat a světlušek pracuje na naplnění usnesení XV.VSJ/9 (Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat, případně připravilo jejich vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi.

vedoucí skupiny: Ondřej Vokál - Vokin

členové skupiny: Michal Tarant - Majkl, Ondřej Vokál - Vokin, Ladislav Šinágl - Šimi, Denisa Sochorcová (VRJ), Jana Vytásková - Ferda (OVAS), Miloš Říha - Šípek (SI), Vojta Prokeš (SI), David Schovánek (SI)

aktivity skupiny (bude aktualizováno po zpracování výstupů z dotazování):

    • příprava a zveřejnění dotazníku k idei vlčat a světlušek, zpracování získaných odpovědí
    • stanovení dalších kroků skupiny na základě zpracovaných výstupů z dotazování
    • práce PS a příprava podkladů pro předsněmovou diskuzi, popř. pro jednání VSJ

 

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu