Logo

Idea vlčat a světlušek

Pracovní skupina pro ideu vlčat a světlušek pracuje na naplnění usnesení XV.VSJ/9 (Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat, případně připravilo jejich vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi.

vedoucí skupiny: Ondřej Vokál - Vokin

členové skupiny: Michal Tarant - Majkl, Ondřej Vokál - Vokin, Ladislav Šinágl - Šimi, Denisa Sochorcová (VRJ), Jana Vytásková - Ferda (OVAS), Miloš Říha - Šípek (SI), Vojta Prokeš (SI), David Schovánek (SI)

aktivity skupiny (bude aktualizováno po zpracování výstupů z dotazování):

 

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura