....

Chyba na stránce: Komunikace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/590-komunikace?autologin=1"

Komunikace

Komunikace

Pracovní skupina pro komunikaci pečuje o informovanost hnutí o práci v Náčelnictvu.

vedoucí skupiny: Jakub Hájek - Rys

členové skupiny: Eva Měřínská - Evička, Lenka Šablová – Prskavka,

aktivity skupiny:

    • články a informace o náplni a výstupech jednání Náčelnictva na Facebooku (facebook.com/Nacelnictvo) a Skautské křižovatce
    • informace o otevřených částech jednání Náčelnictva (prezentace Zprávy o registraci, výstupu hodnocení GSAT)
    • udržování a doplňování aktuálních informací na stránkách Náčelnictva na Křižovatce
    • správa dotazů došlých z hnutí na oficiální emaily (nacelnictvo@skaut.cz, nj_komunikace­@skaut.cz, valny.snem@skau­t.cz)

 

období 2011 - 2014

Pracovní skupina pro komunikaci zajišťovala informovanost hnutí o práci v NJ.

Konkrétně se věnovala naplnění usnesení XIII. z VSJ 2011 “o apolitičnosti” (např. články v období únor – červenec 2012 v časopisech Skauting, Skautský svět, Roverský kmen), zveřejnila informace o pracovních skupinách NJ na křižovatce, stanovila si harmonogram informování o práci NJ (zprávy o prac. skupinách, informace o programu jednání NJ, zveřejňování zápisů z jednání), nabízela setkání s členy náčelnictva na letních vzdělávacích akcích (“náčelníci v akci”), zajišťovala zveřejňování sloupků náčelníka v časopise Skauting, vytvořila a spravuje profil NJ na FaceBooku, zajišťovala novoroční přání náčelníků, koordinovala zahájení a průběh předsněmové diskuze pro VSJ 2014, spravuje dotazy došlé z hnutí na oficiální emaily (nj@skaut.cz, nj_komunikace­@skaut.cz, valny.snem@skau­t.cz.)

vedoucí skupiny: Eva Měřínská

členové skupiny: Lenka Šablová – Prskavka, Hana Bejčková (Škaloudová) – Karamela, Rostislav Přidal – Chrosťa, Tomáš Bartoň – Kuchtík (část období), Jan Zeman – Čert

Texty věnující se tématu apolitičnosti Junáka:

Skauting

Skautský svět

únor – březen 2012, str. 16, Apolitičnost – jak to vlastně začalo, Jan Zeman – Čert

duben – květen 2012, str. 13, Apolitičnost usnesení sněmu a jeho výklad, Eva Měřínská

červen-září 2012, str. 18, Politická rozhodnutí ovlivňují každého z nás, rozhovor s Michaelou Petrovou – Myší

Kmen

červen 2012, str. 25, Jsem Junák, a proto se chovám apoliticky, Rostislav Přidal – Chrosťa, Eva Měřínská

Vyjádření VRJ ka političnosti Junáka (2009)


Kontakt: nj_komunikace­@skaut.cz

Popis činnosti:
Skupina pro komunikaci má na starosti zveřejňování zpráv z náčelnictva a informování skautské veřejnosti o dění v náčelnictvu.

Na čem aktuálně pracujeme:
Skupina se aktuálně zabývá zveřejněním usnesení VSJ o apolitičnosti.

Členové:
Eva Měřínská (Evička) – vedoucí skupiny
Hana Bejčková (Karamela)
Lenka Šablová
Jan Zeman (Čert)
Rostislav Přidal (Chrosťa)
Tomáš Bartoň (Kuchtík)

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu