....

Chyba na stránce: Strategie potenciálně kritických akcí (velkých akcí) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/592-strategie-potencialne-kritickych-akci-velkych-akci?autologin=1"

Strategie potenciálně kritických akcí (velkých akcí)

Strategie potenciálně kritických akcí (velkých akcí)

Skupina pro svou práci stanovila požadavky na pořadatele velkých akcí, jejich četnost apod. Členové skupiny podrobně připomínkovali dokument “Strategie velkých akcí” a poté doporučili jeho schválení NJ koncem roku 2011 (zasedání 12/2011).

Dokument je možno stáhnout ze spisovny na skautské Křižovatce pod názvem Strategie-PK-akcí-SAMOTNÁ-STRATEGIE_schváleno-NJ-2011 .

vedoucí skupiny: Rostislav Přidal – Chrosťa

členové skupiny: Jiří Křížek – Kříža, Michala Kateřina Rocmanová – Káča


Kontakt: rostislav.pri­dal@skautifm.cz

Členové: 
Rostislav Přidal (Chrosťa) – vedoucí skupiny 
Akad. mal. Michala Rocmanová (Káča) 
Ing. Ondřej Kupka (Dick) 
Ing. Jiří Křížek (Kříža)

Popis činnosti: 
Skupina pro komunikaci má na starosti vypracování Strategie potenciálně kritických akcí, připomínkování, schválení a dohlížení nad jejím dodržováním.

Na čem aktuálně pracujeme: 
Skupina se aktuálně zabývá připomínkami k již vypracované Strategii velkých akcí, na prosincovém Náčelnictvu bude předložen tento dokument ke schválení.

Aktualizace březen 2014

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu