....

Chyba na stránce: Vyznamenání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/593-vyznamenani?autologin=1"

Vyznamenání

Vyznamenání

Pracovní skupina byla ustavena usnesením NJ/LX/04 na zasedání 18. – 19. 6. 2011 v Českých Budějovicích a jejím vedením byl pověřen bratr Karel Berka – člen NJ za Olomoucký kraj a dalšími členy se stali bratři Bc. Kryštof Pilnáček – Kryšot – člen NJ za Liberecký kraj, Mgr. Martin Sovák – Čajoch – člen NJ a Aleš Cepek – Kšanďák – externí spolupracovník.

Později byli jako externí spolupracovníci přivzati bratři Mgr. Jan Berki – Hubert a Doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. – Johan.

V září 2012 došlo k personální změně ve složení pracovní skupiny. Pro vytíženost při řešení jiné problematiky činnosti NJ se rozhodl opustit tuto pracovní skupinu NJ bratr Mgr. Martin Sovák – Čajoch. Nově byl přijat bratr Eduard Novotný, vůdce střediska z Letohradu.

Plán činnosti byl schválen usnesením NJ/LXI/08 na zasedání 16. – 18. 9. 2011 v Praze.

Pro pracovní skupinu byly stanoveny následující cíle:

  1. průběžně zpracovávat návrhy na vyznamenání v kompetenci NJ
  2. získat informace o krajských vyznamenáních, návaznost
  3. příprava novelizace statutů v procesu udělování
  4. revize kolekce vyznamenání

Předložené návrhy na udělení vyznamenání byly v příslušných letech zpracovány včetně posudků a doporučení pro konečné rozhodnutí NJ. Prac. skupina poskytovala také konzultace zájemcům o zpracování návrhů na vyznamenání. Pomoc skupině při zpracování návrhů poskytla KÚJ.

Skupina shromáždila statuty vyznamenání z jednotlivých krajů a informace o nich. Materiál k tomuto bodu předložila NJ v listopadu 2012.

Ostatní cíle zůstaly rozpracovány ve stádiu diskuze v pracovní skupině a PS nestihla z řady příčin jejich projednání tak, aby byly předloženy NJ.

Vytvoří-li příští Náčelnictvo pracovní skupinu pro vyznamenání, je možné skupině předat, budou-li mít její členové zájem, naše rozpracované podklady k pokračování v dané práci.


Kontakt:
karel.berka@cen­trum.cz

Členové:
Karel Berka – vedoucí skupiny
Jan Berki (Hubert)
Aleš Cepek (Kšanďák)
Kryštof Pilnáček (Kryšot)
Martin Sovák (Čajoch)
Jan Stejskal (Johánek)

Skupina pro vyznamenání má na starosti:

  • Zpracovávat posouzení návrhů na vyznamenání v kompetenci Náčelnictva.
  • Shromáždit a zpracovat podklady k dalším úpravám předpisů pro udělování vyznamenání, tzn. připravit novelizaci statutů vyznamenání v oblasti procesu udělování, provést revizi kolekce vyznamenání, shromáždit informace o krajských vyznamenáních a jejich návaznosti na „celostátní“.
  • Náplní činnosti skupiny je také poskytovat (na vyžádání) metodickou pomoc v této oblasti.
  • Aktualizace – březen 2014

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu