....

Chyba na stránce: ZvOJ - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/595-zvoj?autologin=1"

ZvOJ

ZvOJ

Aktuální období
 
vedoucí skupiny: Zora Zachová – Beny
členové skupiny: Vladimír Cvrček - Vezír, Kryštov Pilnáček - Kryšot, Michal Tarant - Majkl, Petr Mikeš - Kocourek
Kontakt: nj_komunikace­@skaut.cz
 
Cíle pracovní skupiny
  • Novela Řádu pro ZvOJ (včetně dořešení problematiky možnosti řádného členství v ZvOJ)
 
 
 
období 2011 - 2014
 
vedoucí skupiny: Zora Zachová – Beny
členové skupiny: Tomáš Bartoň – Kuchtík (část období), Vladimír Cvrček – Vezír, Petr Vokoun – Medvěd, Oldřich Štěpánek – Šnek, Kryštof Pilnáček – Kryšot

Kontakt: nj_komunikace­@skaut.cz

Cíle pracovní skupiny

  • Zmapování stavu ZvOJ
  • Zmapování povinností náčelnictva plynoucí ze statutů ZvOJ
  • Revize, zda ZvOJ naplňují své statuty
  • Případné aktualizace statutů, které již neodpovídají skutečnému stavu ZvOJ
  • Případné zrušení nepotřebných ZvOJ
  • Případně návrh na úpravu řádu pro zakládání a rušení ZvOJ

 

Pracovní skupina NJ pro Zvláštní organizační jednotky provedla kontroly činností jednotlivých ZvOJ z pohledu naplňování jejich poslání a dodržování povinností uvedených v jednotlivých statutech. K 31. 12. 2013 existuje 14 ZvOJ, kontrola proběhla u deseti z nich. Zprávy z kontrol pracovní skupina pravidelně předkládala na jednání NJ. Kontrola činnosti a dodržování statutu nebyla provedena u čtyř ZvOJ:

  • Skautský institut ABS prochází výraznými změnami ve vedení i stylu práce,
  • nové ZvOJ – Středisko Kaprálův mlýn (9/2012), Skautské základny Vavéha (11/2012) a Středisko pro správu nemovitostí (11/2013), vznikly nedávno, kontrola činnosti by neměla smysl.

Skupina pro ZvOJ se vyjadřovala k návrhům statutů nových ZvOJ při jejich projednávání v NJ.

Pracovní skupina předložila NJ (11/2013) Teze změn Řádu pro zakládání a rušení ZvOJ.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem, změnou Stanov schválenou na VSJ 2014 a následující úpravou dalších předpisů Junáka bude nutno upravit nejen statuty jednotlivých ZvOJ, ale i Řád pro zakládání a rušení ZvOJ. V něm bude třeba vyjádřit jak společné povinnosti (kupř. Hospodaření, zprávy o činnosti, apod.), tak odlišnosti vyplývající z členění do uvedených skupin (formy členství, plnění závazků, apod.).

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu