Logo

Časopisy

Pracovní skupina pro časopisy je složená ze členů NJ, VRJ a TDC a zabývá se skautskými časopisy (projekt spolkový časopis).

Pozor, v článku je zmíněn Teepek, což byl webový projekt zaměřený na cílovou skupinu skautek a skautů a oblast podpory rádců. 1. 7. 2018 byl Teepek uzavřen a již není dostupný. Funkci podpory rádců převzal částečně Rádcovský rozcestník (https://radce.skaut.cz).

Skupina měla v minulém volebním období následující cíle:

1. Zavést systém pravidelné zpětné vazby o kvalitě časopisů – cíl vedl k nastavení hierarchie cílů časopisů, kde každou vrstvu hodnotí jeden z ústředních orgánů. Skupina spolupracovala na prvním průzkumu kvality časopisů pomocí Sond do skautského světa. Výsledky sond ukazují, že časopisy velmi silně podporují pocit sounáležitosti se skautským hnutím, částečně napomáhají osobnímu rozvoji čtenářů, a naopak mírně zaostávají v podpoře výchovných materiálů a metodické podpoře.

2. Zlepšit procesy související s časopisy – cíl vedl k revizi rolí jednotlivých účastníků tvorby časopisů (NJ, VRJ, TDC, redakce).

Skupina připravila, a NJ schválilo, výše uvedený systém, který nyní běží již druhým rokem. Došlo k jednomu změření, jak časopisy splňují strategické cíle. VRJ již dvakrát nastavila svou vrstvu cílů. Systém však stále není úplně zaběhnutý a skupina hledá možnosti k jeho zlepšení. V rámci tohoto cíle došlo v roce 2012 a 2013 k revizi odběrů časopisů a náčelnictvo schválilo možnost odebírat časopis Skauting jako přílohu všech skautských časopisů (tedy i Světýlka a Skauta).

3. Rozšířit záběr skupiny o elektronické časopisy (tedy Teepka) – elektronické časopisy a weby (Teepek, RoverNet) realizuje TDC, jehož ředitel opakovaně konzultoval některé kroky se skupinou. Pokračování práce na tomto cíli bude předáno dalšímu NJ k řešení.

vedoucí skupiny: Jan Zeman – Čert

členové skupiny: Eva Měřínská, Kateřina Jonášová – Monťa, externisté: Josef Výprachtický – José, Tomáš Slavík – Fred, Roman Šantora – Bobo, Pavel Konečný – Flek, Slavomil Janov – Nashville

Aktualizace – březen 2014

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura