....

Chyba na stránce: Jednotný vizuální styl - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/597-logo-znak-a-nazev?autologin=1"

Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl

Hlavním úkolem PS pro jednotný vizuální styl je práce na novém logu organizace (včetně grafického manuálu) a následně jeho úspěšného zavedení tak, aby bylo správně používáno co největším počtem jednotek i jednotlivců.

Vedoucí skupiny: Jan Dočekal - Lupen

Členové skupiny: ses. Rocmanová - Káča, Petr Vaněk - Permoník, Anna Lukešová - Anička

Cíle skupiny:

 

období 2011 - 2014

V první fázi se skupina věnovala především práci na logu a znaku, názvu spíše okrajově. Setkávali jsme se s historiky, odborníky, zjišťovali informace, zadali dotazy do průzkumu (Sondy do skautského hnutí). Přibližně v druhé půlce roku 2012 se skupina rozdělila na dvě samostatné podskupiny – zvlášť k logu/znaku a zvlášť k názvu. Pracovní skupina vždy informovala o své činnosti náčelnictvo a předkládala mu k diskusi otázky, které bylo potřeba rozhodnout. Poté pokračovala směrem, který náčelnictvo odhlasovalo.

Název

Na základě usnesení XIII. VSJ a podle požadavků nového občanského zákoníku skupina předložila varianty změny názvu organizace a tři z nich doporučuje (viz předsněmová diskuze). Názor členů Junáka jsme zjišťovali pomocí Sond do skautského hnutí. Stanovili jsme kritéria, která má název splňovat, a priority a díky nim jsme se rozhodli pro konkrétní návrhy.

Ve finální fázi naší práce jsme připravili pro jednání náčelnictva detailní podklady a náčelnictvo po diskusi stanovilo kritéria, která by měl nový název splňovat. Podle uvedených kritérií též doporučilo hnutí tři konkrétní varianty názvu.

Během června/července 2013 jsme se velmi intenzivně zabývali tvorbou materiálu k předsněmové diskusi, abychom (nejen) delegátům poskytli všechny relevantní podklady. Materiál jsme si vzájemně připomínkovali i mimo pracovní skupinu.

Náčelnictvo doporučuje sněmu tyto tři konkrétní varianty:

 • Skaut, z. s.,
 • Český skauting, z. s.,
 • Skaut ČR, z. s.

Za podstatné považuje tato kritéria: název by měl být

 1. krátký,
 2. jednoduchý (zapamatuje si ho i světluška),
 3. nezaměnitelný s jiným subjektem,
 4. měl by odstranit dualitu pojmů skaut/junák (dle náčelnictva ve prospěch označení skaut).

Znak a logo

Skupina NJ pro logo zkoumala stav současného loga a znaku, jeho oblíbenost, možnosti používání a přijímání v hnutí (skrze Sondy do skautského světa), konzultovala s odborníky na P.R. a média, s historiky i výtvarníky. Výsledkem je obsáhlý rozbor, na jehož základě NJ doporučilo vytvoření nového jediného grafického symbolu, který bude moderní a vyřeší dualitu, avšak vyjde ze současného znaku Junáka (s tím, že se tato změna nedotkne slibových odznaků a vyznamenání). Tato proměna může nastat až v návaznosti na změnu názvu organizace, takže čeká na výsledek sněmu.

vedoucí skupiny: Michala Kateřina Rocmanová – Káča

členové skupiny: Hana Bejčková (Škaloudová) – Karamela, Vendula Bušková – Véňa, Markéta Pytelová (Sochorová) – Uzlík, Věra Ondřichová – Mauglí, Anna Skuhravá (Lukešová), Markéta Havlová – Ornela, Tomáš Bartoň – Kuchtík (část období), Jan Dočekal – Lupen, Petr Vaněk – Permi, Ladislav Pelcl – Bilbo, Jiří Kubala

Materiály předsněmové diskuze


Čemu se věnujeme?

 • Naše činnost vychází z usnesení 13. Valného sněmu Junáka: VSJ souhlasí s použitím znaku a loga a ukládá NJ revidovat podobu loga a pravidla použití znaku a loga. Připravujeme tedy rozbor a posouzení loga (co na něm hnutí vadí, v čem je naopak dobré) a pravidel jeho používání (kdy dát logo a kdy znak, případně kdy oboje).
 • Skupina také řeší úkoly vyplývající z usnesení: VSJ ukládá NJ analyzovat přínosy a rizika a finanční dopady spojené se změnou názvu organizace. Závěry a možné varianty změn předloží příštímu Valnému sněmu.
 • V současné době členové skupiny shromažďují názory na logo a znak Junáka a jejich použití, mnohdy protichůdné, od skautských odborníků, historiků, ale i neskautů, grafiků a dalších osobností. V nejbližších měsících (zima, jaro 2012) chceme anketou na toto téma oslovit širší (skautskou) veřejnost.
 • Z výsledků průzkumu vyplynou především potřeby organizace a požadavky na vzhled a použití těchto symbolů.

Pokud byste se chtěli na cokoli zeptat nebo k některému tématu přispět, kontaktujte nás na e-mailu nj_komunikace­@skaut.cz.

Členové:
Michala Rocmanová (Káča) – vedoucí skupiny
Anna Lukešová
Petr Vaněk (Permi)
Jan Dočekal (Lupen)
Vendula Bušková (Véňa)
Hana Bejčková (Karamela)
Markéta Sochorová (Uzlík)
Petr Kuchař (Kuchtík)

Aktualizace – březen 2014

 

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu