....

Chyba na stránce: Metodická skupina - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nacelnictvo/nacelnictvo-skupiny/601-metodicka-skupina?autologin=1"

Metodická skupina

Metodická skupina

Metodická skupina (pod vedením Ondřeje Kupky – Dicka) má díky své dlouhodobé činnosti a projektu Nový program jasně stanovené poslání a fungující výkonnou složku k realizaci jejích koncepčních záměrů (tím je zpravodaj VRJ pro program a jeho týmy). V uplynulém volebním období byl hlavní důraz kladen na dotažení rozběhnutých projektů (již dříve zadaných a oponovaných MS) tak, aby bylo možné uzavřít projekt „Nový program“ a následně se věnovat dalším projektům rozvoje programu.

Proto nebylo v tomto období tolik potřeba činnosti MS ve smyslu zadávání a oponentury vznikajících nástrojů (protože výkonná část ležela mimo MS). Důraz na dokončení rozběhnutých projektů se tak (navíc vzhledem k personálnímu překrytí se zpravodajem a k jeho pracovním a osobním okolnostem omezující jeho nasazení) projevil na útlumu činnosti skupiny.

Z věcí, na kterých se v posledním volebním období podílela přímo Metodická skupina, je možné jmenovat zejména následující:

1. Oponentura vznikajících výstupů

Jednalo se zejména o následující: Roverský začátek, Základní rámec předškoláků, Noví vlčci a světýlka, Rádcovský zápisník, rádcovské kompetence, plakáty ke slibu a zákonu, vize k hodnocení kvality, změna formulace skautské metody v nových Stanovách a další.

2. Příprava průzkumu ke skautským stezkám

Vzhledem k tomu, že většina členů MS tvořila původní jádro týmu pro skautskou stezku, podílela se MS i na přípravě průzkumu ke stezkám, aby došlo ke zjištění těch podstatných skutečnost nutných pro budoucí revizi stezky.

3. Publikační metodická činnost

Z publikační činnosti se MS podařilo zpracovat další metodiky k novým oblastem programu (Co umím a znám, Můj kamarád), přičemž poslední (Můj domov) se dokončuje. Před MS stojí ještě cíl vytvořit souhrnnou publikaci představující srozumitelně kompetence, ze kterých výchovný program vychází. Pro budoucí práci skupiny, která by měla pokračovat i v dalším funkčním období NJ, bude nutné personální posílení MS o nové spolupracovníky schopné koncepčního a dlouhodobého pohledu na výchovný program Junáka, oddělení osoby vedoucího skupiny a zpravodaje VRJ pro program a rozšíření činnosti MS o vlastní tvořivý projekt (např. společná práce na metodice či některém z výchovných nástrojů).

Zpracoval: Ondřej Kupka – Dick (vedoucí pracovní skupiny)

Aktualizace – březen 2014

 

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu