....

Chyba na stránce: Odbor pro velké akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/1468-odbor-pro-velke-akce?autologin=1"

Odbor pro velké akce

Odbor pro velké akce

Program, ekonomika, fundraising, zázemí a logistika, HR a registrace a v neposlední řadě také komunikace a PR.

To jsou všechno obory, které jsou třeba při pořádání prakticky jakékoliv velké akce Junáka. Jak ale na ně? Jak sehnat lidi do organizačního týmu? A jaký je vlastně systém pro jejich pořádání a kdy se v dohledné době uskuteční nějaká velká akce? A co to vlastně velká akce je? Máme Obrok, Navigamus, národní jamboree, Intercamp, jezdíme na mezinárodní akce jako jsou jamboree, mooty, ale také závodíme na Svojsíkově závodě či Závodě tří vrchů!

S tím vším by měl do budoucna Odbor pro velké akce pomoci, protože jeho hlavní úlohou je rozvoj a podpora nástrojů a procesů, které mohou pořádání velkých akcí usnadnit a jejichž vytvoření a správa je dlouhodobě mimo kapacity jednotlivých akcí či přímo zpravodajů VRJ. V návaznosti na to bude odbor schopen poskytovat podporu velkým akcím Junáka, ať již pořádaným ústředím či jinou organizační jednotku, v oblasti supervize, metodické podpory či přímé podpory prostřednictvím nově vzniklých nástrojů (dlouhodobá práce s partnery, přehled o materiálu napříč republikou, registrační systém atd.)

Poslání odboru je:

 • vytvoření, udržování a rozvoj nástrojů pro podporu pořádní velkých akcí v Junáku
 • vytváření a udržování sítě spolupracovníků pro oblast velkých akcí (supervizoři, odborníci, partneři…)
 • být kompetentní, fungující a uznávané zastřešení při ústředí Junáka pro oblast velkých akcí
 • zajištění výběrových řízení a supervize pro potencionálně kritické akce (podpora pro ostatní velké akce)

Víme, že naplnit toto poslání nebude jednoduché a bude to běh na dlouhou trať, ale pouštíme se to toho s odvahou a chutí :-) . Hlavním vodítkem jsou zkušenosti a rozvojové doporučení z oblasti velkých akcí obsažené mj. ve Strategii potencionálně kritických akcí (původně ve Strategii velkých akcí). Ta byla sice po důkladném připomínkování v ústředních orgánech schválena již před více jak dvěma lety, nicméně kvůli nedostatečným personálním zdrojům se na jejím naplňování zatím cíleně nepracovalo.

Aby se to povedlo, tak bude odbor rozvíjet následující oblasti:

 • Zpravodaj pro velké akce a jeho odbor (priorita pro rok 2014)
 • Tým supervizorů
 • Pravidla velkých akcí
 • Přímá podpora jednotlivých velkých akcí
 • Databanka zkušeností z uskutečněných velkých akcí
 • Celostátní sklad Junáka
 • Plán velkých akcí
 • Metodická příručka k pořádání velkých akcí
 • Dlouhodobá spolupráce s partnery Junáka
 • Registrační systém pro přihlašování účastníků
 • Vztahy s JUN, SOS, SZT, TDC a Krčmou
 • Metodický materiál k fundraisingu a finančnímu řízení
 • Strategie potenciálně kritických akcí Junáka (její budoucí revize na základě toho, kam se Junák posunul/posune)

Odbor pro velké akce byl založen na začátku února a jeho vedením byl pověřen Zbyněk Prokop (Sekáč). Sekáč má bohaté zkušenosti z pořádání velkých akcí, které bude moci uplatnit při vedení odboru (finanční ředitel Obroku 2013, podílení se na výpravách na světová jamboree ve Velké Británii a Švédsku a na olympijské hry do Turína). Dalšími členy odboru jsou zatím Martin Štěrba (Agi), Jan Tobek (Kulda) a Petr Sládek (Peggy), přičemž pracujeme na rozšíření odboru tak, aby obsáhl celou problematiku kapacitně i rozmanitosti pohledů (lidé z různých týmů a akcí pokrývající různé oblasti a pohledy). Odbor spadá pod zpravodaje VRJ pro program, který má na starosti supervizi odboru a jeho vazbu na VRJ.

O činnosti Odboru velkých akcí vás budeme pravidelně informovat na křižovatce, brzy také naleznete Odbor zařazený do standardní struktury na křižovatce (Křižovatka > Organizace > Ústřední orgány > Odbory). Bližší informace o odboru dále můžete nalézt v přiloženém dokumentu, který popisuje základní rámec fungování odboru.

Děkujeme všem za podporu v rozjezdu tohoto nového týmu. Jeho poslání se může naplnit pouze v tom případě, že se podaří spojit a využít zkušenosti z různých akcí, týmů a jednotek a přetavit je do podoby smysluplné a uznávané podpory velkým akcím. Předem za to díky.

Ondřej Kupka – Dick (zpravodaj VRJ pro program) & Zbyněk Prokop – Sekáč (vedoucí odboru pro velké akce)

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 701x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu