....

Chyba na stránce: Důležité změny ve směrnicích ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí a k uznávání kvalifikací - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/330-odbory-vzdelavani/2881-vychazi-aktualizovane-smernice-ke-zdravotnickemu-zabezpeceni-zotavovacich-akci-a-smernice-k-uznavani-kvalifikaci?autologin=1"

ODBORY

Zde najdete přehled odborů pracujících při ústředí Junáka – českého skauta. Pokud patříte mezi nové členy odborů, pak jistě uvítáte základní informace uvedené v Uvítacím balíčku pro členy odborů. Každý rok probíhá Setkání odborů s VRJ. Přehled uplynulých setkání a plánované setkání najdete v tomto článku.

Důležité změny ve směrnicích ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí a k uznávání kvalifikací

Nejdůležitější změnou je, že novelizovaná Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí umožňuje vykonávat funkci zdravotníka nově i osobám s úplným středoškolským vzděláním v oboru zdravotnický záchranář.

Směrnice dále mění (a zpřehledňuje) způsob vystavování zdravotnických osvědčení a jejich zadávání - spolu s oprávněním k výkonu funkce - do skautISu po absolvování různých typů zdravotnických kurzů a doškolení.

Novelizovanou Směrnici ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí naleznete ve Spisovně.

Ve Směrnici k uznávání kvalifikací je zásadní úpravou přidání nové kvalifikace Slovenského skautingu "líderské ragnerské školy", kterou uznáváme coby naplnění vstupní podmínky vůdcovské zkoušky - absolvování čekatelské zkoušky.

Novelizovanou Směrnici k uznávání kvalifikací naleznete ve Spisovně.


Barbora Tichavová - Rozárka
zpravodajka VRJ pro dospělé a vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 698x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu