....

Chyba na stránce: Odbor pro vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/330-odbory-vzdelavani/661-odbor-pro-vzdelavani-cinovniku?autologin=1"

ODBORY

Zde najdete přehled odborů pracujících při ústředí Junáka – českého skauta. Pokud patříte mezi nové členy odborů, pak jistě uvítáte základní informace uvedené v Uvítacím balíčku pro členy odborů. Každý rok probíhá Setkání odborů s VRJ. Přehled uplynulých setkání a plánované setkání najdete v tomto článku.

Odbor pro vzdělávání

OVČIN je otevřen vašim dotazům, přáním, požadavkům, podnětům a nabídkám spolupráce. Chceme společně s vámi dělat skautské vzdělávání lepším.

Jak nás můžete kontaktovat?

 
 
Poštovní adresa:
Junák – český skaut, z. s.
Odbor pro vzdělávání činovnic a činovníků
Senovážné náměstí 24 
110 00 Praha 1
 


Koordinátor vzdělávání

Michal Peroutka - Pérák
tel.: 234 621 278 / 776 720 220 (STS)

Na Péráka se obracejte při vyřizování běžné agendy a dále v případě dotazů či konzultací týkajících se pořádání vzdělávacích akcí a kvalifikací.

 

Zpravodaj pro vzdělávání

Filip Hlavinka - Mukóki
tel.: 605 778 792 (STS)

Mukóki je šéfem odboru a jako zpravodaj VRJ zodpovídá za vzdělávání
v Junáku - českém skautu. 

 

Kdo další tvoří Ovčin?

Vedle Rozárky a Péráka jsou členy Ovčinu:

 

Olga Dočekalová - instruktorka VLK Rovel, lektorka pro obor hospodaření. Jejími tématy v Ovčinu je kromě ULŠ také budování komunity vzdělavatelů a jejich síťování, snaha o maximální a vstřícné zapojení vzdělavatelů do rozhodování o podobě skautského vzdělávání nebo vzdělávání organizačních a hospodářských činovníků.

 


Jana Dubská (Ježek) - bývalá zpravodajka pro vzdělávání, instruktorka lesních kurzů Gemini a Lanáče. V tuto chvíli žádné zaměření v rámci Ovčinu nemá, ale přesto je jeho cenným článkem.

 

 

 

Jiří Šolc (Focman) - bývalý šéfinstruktor ČLK Odyssea, zpravodaj pro vzdělávání Libereckého kraje, šéf pracovní skupiny pro novou ČZ, vedle toho patří mezi ty, které zajímá kvalita projektů lesních akcí a další.

 

 

 

Petr Brabec (Vrabčák) - instruktor Zimní lesní školy a dalších kurzů z kruhu ELŠ. Člen pracovní skupiny pro novou ČZ, spolehlivý hráč na poli hodnocení projektů lesních akcí nebo v připomínkování nejrůznějších dílčích výstupů z práce Ovčinu nebo Náčelnictva.

 

 


Radek Procyk (Maverick) - intruktor lesních kurzů Gemini, šéf pracovní skupiny pro vznik kompetenčního modelu pro IK. Jeho tématem je právě instruktorské vzdělávání, ale také řada dalších dílčích témat z práce Ovčinu.

 

  


Tomáš Knobloch (Kobliha) - bývalý instruktor ČLK Sursum, člověk, který se náhle a nečekaně umí zjevit a být přínosem.

 

 

 

 

Martin Pavliš (Krokodýl) - náš nejnovější přírůstek, instruktor ELŠ a vůdce víkendového čekatelského kurzu Smyčka.

 

 

 

 Martina Kludská - Bublina - šéfinstruktorka ČLK Vlčácký lesní kurz, kde se zaměřuje zejména na metodiku skautské výchovy a plánování. V odboru se nebrání žádnému tématu, nejvíc jí to ale táhne k vzdělávání čekatelů.

 

 

Že je nás málo? Že vám tu chybí zastoupení dalších vzdělávacích akcí, třeba právě té vaší? Sem s vámi nebo někým od vás! Ovčin je otevřen novým členům s chutí věnovat kus své energie skautskému vzdělávání a efektivnímu dialogu nad ním. Formát spolupráce může být různý a jistě najdeme i cestu vyhovující právě vám.


Více čtěte zde nebo rovnou napište na vzdelavani@skaut.cz.

 

 

logo

Práce s článkem

Navigace:

  Nahlásit chybu