....

Chyba na stránce: Odbor pro vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/330-odbory-vzdelavani/661-odbor-pro-vzdelavani-cinovniku?autologin=1"

ODBORY

Zde najdete přehled odborů pracujících při ústředí Junáka – českého skauta. Pokud patříte mezi nové členy odborů, pak jistě uvítáte základní informace uvedené v Uvítacím balíčku pro členy odborů. Každý rok probíhá Setkání odborů s VRJ. Přehled uplynulých setkání a plánované setkání najdete v tomto článku.

Odbor pro vzdělávání

OVČIN je otevřen vašim dotazům, přáním, požadavkům, podnětům a nabídkám spolupráce. Chceme společně s vámi dělat skautské vzdělávání lepším.

Jak nás můžete kontaktovat?

 
 
Poštovní adresa:
Junák – český skaut, z. s.
Odbor pro vzdělávání činovnic a činovníků
Senovážné náměstí 24 
110 00 Praha 1
 


Koordinátor vzdělávání

Michal Peroutka - Pérák
tel.: 234 621 278 / 776 720 220 (STS)

Na Péráka se obracejte při vyřizování běžné agendy a dále v případě dotazů či konzultací týkajících se pořádání vzdělávacích akcí a kvalifikací.

 

Zpravodaj pro vzdělávání

Filip Hlavinka - Mukóki
tel.: 605 778 792 (STS)

Mukóki je šéfem odboru a jako zpravodaj VRJ zodpovídá za vzdělávání
v Junáku - českém skautu. 

logo

Práce s článkem

Navigace:

  Nahlásit chybu