....

Chyba na stránce: Členové - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/330-odbory-vzdelavani/662-clenove?autologin=1"

ODBORY

Zde najdete přehled odborů pracujících při ústředí Junáka – českého skauta. Pokud patříte mezi nové členy odborů, pak jistě uvítáte základní informace uvedené v Uvítacím balíčku pro členy odborů. Každý rok probíhá Setkání odborů s VRJ. Přehled uplynulých setkání a plánované setkání najdete v tomto článku.

Členové

Bára Tichavová – Rozárka

zpravodajka pro vzdělávání

Pozici zpravodajky jsem převzala v prosinci 2009 a naplňuje můj poloviční úvazek pro ústředí Junáka. Jako prioritu ve vzdělávání vnímám dokončení změny vzdělávacího systému založeném na kompetencích. Vše tak, aby to byl ve výsledku logický, na sebe navazující a funkční celek, se kterým si vzdělavatelé i vzdělávaní dokáží poradit. To je asi ten největší balík práce, nicméně aktuálních témat je celá řada – uznávání skautského vzdělávání vně organizace, hodnocení kvality kurzů, metodické publikace ke vzdělávání a řada dalších. Jako důležité vnímám setkávání s lidmi – vzdělavateli, účastníky kurzů ale i dalšími, kteří mi dávají podněty pro další práci. Občas se mne ptají, jak dlouho budu zpravodajovat – má odpověď zní, dokud budu mít pocit, že mám věci co dát a mohu skautské vzdělávání posunovat k lepšímu.

Krom zpravodajování vypomáhám občas středisku v Jindřichově Hradci, které jsem čtyři roky vedla, s vedením oddílu jsem skončila v roce 2008. Coby instruktor se spojuji s Roverskou lesní školou 2005, s Gemini a v dávné minulosti také se Svatoplukovými pruty.

Žiju na vesnici kousek od Jindřichova Hradce a svůj volný čas věnuji zpravidla svým malým dětem, jízdě na kole nebo bruslích a přátelům.

Jiří Šolc – Focman

V odboru jsem řadovým členem a aktuálně vedu tým tvořící novou čekatelskou zkoušku.

Mimo kurzy ČLK Odyssea, ČK Vocať Pocaď a VK 5:10 sever se kotvím v Turnově ve středisku „Štika“ a v domovském oddíle „Habokawy“, kde pomáhám, s čím je třeba.

Mimo skauting pracuji na ČVUT jako systémový inženýr a jen co je to trošku možné, utíkám řádit na bílé pláně s modrou oblohou nad sebou. Lyže, horská chata, parta přátel, zima je báječná, zrušte jaro! :-)

Radek Procyk – Maverick

V tuto chvíli působím hlavně jako instruktor na VLK a ILŠ Gemini.

V odboru mám na starosti práci na nové podobě instruktorského vzdělávání.

Civilní profesí jsme manažer v jedné stavební spořitelně.

.

Petr Brabec – Vrabčák

V odboru pro vzdělávání jsem původně jako jeden ze zástupců skupiny chystající novou čekatelskou zkoušku, ale snažím se přispět ke všemu, co se naskytne a co je potřeba.

Kromě toho působím jako instruktor na několika kurzech, mými domovskými jsou VLK GONG a ČK PřeSpaTníK, který mám čest vést, a dělám zástupce vedoucího střediska Jana Boska v Olomouci.

V civilu dokončuji studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a k mým nejčastějším módním doplňkům patří foťák, kytara a notebook.

Tomáš Knobloch – Kobliha

Jsem původně z Chomutova, kde jsem od skautoval až do maturity, momentálně působím ve vedení VŠRK Skrypta. Několik let jsem byl instruktorem ČLK Sursum. Do odboru jsem přišel jako člen týmu pro novou čekatelskou zkoušku.

V civilu jsem učitel, mezi mé zájmy patři hudba a příroda.

Dalšími členy Ovčina jsou:

Kateřina Hořavová – Káča

Janek Dočekal – Lupen

Olga Bokvajová

Jana Dubská – Ježka

Petr Beránek – Vlk

Ovčin spolupracuje s

Zdravotní rada Junáka

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu