Logo

Výzva k zapojení do Zdravotní rady Junáka - českého skauta

Zdravotní rada (dále ZR) má zájem na efektivní a přímé komunikaci s pořadateli a garanty zdravotnických kurzů. Proto ZR vyzývá kraje, aby pověřily svého zástupce se zájmem o tuto problematiku. Tento zástupce se stane členem ZR a bude tak jednak bezprostředně informován o všem aktuálním kolem skautského zdravovědného vzdělávání a všeho s tím spojeným, a rovněž bude mít možnost ovlivňovat směřování skautské zdravovědy, případně hájit zájmy příslušného kraje v tomto oboru.

Zdravotní rada je pracovní skupinou Odboru pro vzdělání činovnic a činovníků jmenovaná jeho zpravodajem. Pro členy ZR nejsou stanoveny žádné oficiální požadavky, přesto doporučujeme, aby byl zástupce kraje byl držitelem OČK Zdravověda, nejlépe aktivní garant či pořadatel kurzů ZZA. Může se také jednat pouze o odborníka z oboru, který se v prostředí pořádaní skautských kurzů ZZA pohybuje. Je vhodné, aby zvažovaný zástupce měl přehled o kurzech ZZA pořádaných v kraji. Pokud čtete tuto zprávu a odpovídáte popisu výše, neváhejte se ozvat vaší krajské radě a domluvte se na spolupráci.

Od zástupce kraje neočekáváme nutnost dojíždění na porady, veškerá komunikace v rámci ZR probíhá vzdáleně přes internet. Zástupci mohou fungovat pouze jako jakýsi poradní hlas nebo je možno se také aktivně zapojit do činnosti ZR (pořádání zkoušky OČK, zpracovávání podkladů z kurzů, vedení evidence, atd.). Míra zapojení je na každém členovi ZR, jakkoliv aktivní účast vítáme.

Žádám všechny KRJ, aby tomuto tématu věnovaly alespoň krátký čas, informovaly garanty a pořadatele kurzů ZZA a zkusily vybrat vhodného kandidáta se zájmem o věc. Věřím, že takto dosáhneme lepší spolupráce mezi ZR a pořadateli kurzů ZZA ve vašem kraji.

Prosím všechny krajské rady, aby nám poslali do 31. ledna 2016 informaci o tom, zda chtějí mít zástupce v ZR popř. informace o něm.

Jiří Ferenc – Ferda, předseda zdravotní rady

zrrada@seznam.cz, vzdelavani@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1212x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura