....

Chyba na stránce: Brouk Pytlík (FAQ) - Potřebuji se dozvědět - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/ekoodbor/1410-brouk-pytlik-faq?autologin=1"

Brouk Pytlík (FAQ) - Potřebuji se dozvědět

Brouk Pytlík (FAQ) - Potřebuji se dozvědět

Znáte Brouka Pytlíka?

Brouk Pytlík je známý odborník – všechno zná, všechno ví, všude byl. Brouk Pytlík vám odpoví na řadu otázek, poradí při řešení problémů ve vašem oddíle. Neváhejte a pište na e-mail: anna.slechtova@gmail.com nebo na adresu Brouk Pytlík, Ekologický odbor Junáka, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1.

Nabídka témat, ve kterých je B.P. schopen pomoci a poradit:

 • zákony o ochraně přírody a životního prostředí
 • zabezpečení tábora z hlediska ochrany přírody
 • náměty na táborový přírodovědný program
 • přírodovědné a ekologické odborky
 • vzdělávání činovníků
 • ekologické projekty, dotace ministerstva životního prostředí
 • informace o zajímavých knihách
 • metodika přírodovědné a ekologické činnosti v oddílech
 • praktické poznávání přírody
 • šetrné hospodaření, odpady, udržitelný život

Na adresu anna.slechtova@gmail.com pište i vaše připomínky, náměty a přání týkající se činnosti Ekologického odboru Junáka.

Brouk Pytlík – poradna EKOodboru – je tu pro vás!


Otázka

Je ke konání letního tábora potřeba vyjádření odboru životního prostředí příslušného obecního (nebo okresního?) úřadu? Popř. jak má daná žádost vypadat a co v ní nemá být opomenuto? Má odbor životního prostředí právo zakázat celý tábor?

Odpověď

 • okresní úřady už neexistují
 • mít vyjádření obecního úřadu je fajn, protože se pořádání tábora může dostat do střetu s ochranou významných krajinných prvků (ze zákona je to mimo jiné každý vodní tok, či jeho údolní niva kde tábory často bývají nebo si s vodním tokem nějak hrají) - a taky se může dostat do střetu s ochranou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
 • do žádosti o vyjádření k pořádání letního tábora, směrované na odbor ŽP obecního úřadu s rozšířenou působností, bych uvedl přesný popis tábora (lokalizaci, charakter uvažovaných táborových staveb, termín, počet lidí) a s tímto si vyžádal vyjádření, zda tímto táborem mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
 • pro klid duše bych kontaktoval i krajský úřad s tímtéž dopisem (zde s ohledem na výskyt a kolizi se zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů)
 • dopisujte si včas - pokud vám nepřijde kýžená odpověďe "nemáme námitek", ale budete muset o něco žádat, tak to může trvat 2 - 3 měsíce, podle toho jak je daný úřad vytížen
 • pokud je tábor na území CHKO nebo NP, pak je nutno bez dalšího žádat o výjimku ze zákona pro pořádání tábora (pro podobu žádosti platí +- to co jsem psal výše, předstih min. 2 - 3 měsíce před táborem můžu vřele doporučit)
 • obecně komunikuje se s úřady, takže je to dost formální, úřady neumějí být skautsky kreativní (takže pozor na správné označení pořadatele tábora - oddíl to nebude... funkční doručovací adresu apod.)
 • ano, odbor ŽP obce s rozšířenou působností má právo zakázat celý tábor (stejně jako krajský úřad, správa CHKO nebo ČIŽP)
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1190x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu