....

Chyba na stránce: Nejen táborová pomoc lesům - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/ekoodbor/4606-vyzva-k-taborove-pomoci-lesum?autologin=1"

Nejen táborová pomoc lesům

Nejen táborová pomoc lesům

Vážení vůdcové a vážené vůdkyně, vedoucí tisícovky táborů, každá stránka před táborem obtěžuje, je-li navíc. Domníváme se, že naše decimované lesy si ji zaslouží. Zvažte, prosíme, v oddílové radě možnost dobrovolné pomoci formou ½ - 1 denní brigády v lese poblíž tábořiště. Oslovte lesníka s nabídkou, požádejte ho o debatu, zaměřte 1 program na problémy lesa. Pozorujte les, uvažujte společně o budoucí pomoci, třeba na 1. podzimní výpravě. Díky!

Nepropadnout beznaději, ale nabídnout pomoc budoucímu lesu (foto D. Fiala, Jankovský potok VI. 2019)

Nepropadnout beznaději... (foto D. Fiala, Jankovský potok VI. 2019).

Co se děje s lesy?

Kůrovcová kalamita má tři hlavní důvody: ekonomickou výhodnost smrku (staletí), nedostatek pracovníků v lesnictví (desetiletí) a extrémní sucho (roky). Měnící se klima ale znamená: četnější vlny veder, vichřic a námraz, více přívalových a méně drobných srážek. To vše podporuje množení lýkožroutů. Suchem oslabené stromy nemají smolu na obranu. Dusíkem z motorů lesy „hnojíme“, ale překotný růst tvoří křehké dřevo. Kůrovcům to ještě víc chutná. Přirozené zmlazení ponejvíce spasou srny a jeleni. Co hůř! Kde zmizí vlhký stín lesa, tam další les buků, jedlí a dubů jen tak nedospěje. Každý měsíc žáru spéká půdu tak, až odpuzuje vodu, déšť se méně vsakuje. Každý liják snáz odplaví vrstvu humusu, až eroze vymele rýhy do svahů. Voda dál mizí z půdy, ztrácejí se prameny. Naše lesy patřily do r. 2016 k největšímu rezervoáru pohlcujícímu oxid uhličitý (CO2), kritický skleníkový plyn. Povodně, sucha, měnící se klima … Propady cen dřeva už ohrožují drobné hospodáře. Rostou náklady na obnovu. Problém se jako sněhová koule zvětšuje a zrychluje. Jako byste za jízdy odstranili z auta chladič, ztratili dveře, pustili volant a šlápli na plyn, jenže peníze na opravu vám mezitím zmizely z účtu. Přírodní katastrofa bude mít mnohaletý dopad na klima i vodní režim naší krajiny. Živé lesy mají díky vypařování vody nezastupitelnou roli v jejím koloběhu na celých kontinentech. Lesy přitahují srážky, tlumí povodně, zmírňují sucha, aktivně vyrovnávají výkyvy teplot.

Proč se nás to týká?

My, lidé, pomalu chápeme souvislosti, odmítáme zodpovědnost, nestíháme reagovat. Poposuňme se během táborů blíž k řešení. Mnohý z 1042 táborů bude v dosahu holiny, či umírajícího lesního porostu. Není na co čekat. Lesy přírodě blízké, tj. 3x pestré (druhově, v patrech i ploše) jsou ekologicky stabilní. Proto patří mezi nejúčinnější adaptační opatření proti globální změně klimatu. Jenže všude chybějí lidé: na TLUMENÍ kalamity, OCHRANU lesa (před zvěří), ale zejména OBNOVU lesů přírodě blízkých.

Jak účinně pomoci?

Nabídnutí pomocné ruky Vám pravděpodobně otevře dveře a ukáže cestu. Oslovte místního lesníka, majitele tábořiště, starostu, majitele lesa nebo státní správu lesů. Bude Vás to stát pár minut s telefonem, vyhledání kontaktů zkuste delegovat na své zástupce. Poptejte se na situaci a aktuální možnosti prací, navrhněte svoji představu a kapacity. Při táborové brigádě odpadnou četné nároky na logistiku a vše máte pod kontrolou, i počasí. Že by se na jednu svačinu a do tří kilometrů od stožáru nenašla rozumná příležitost? Rukavice s sebou!

LES POTŘEBUJE NAŠI POMOC, MY POTŘEBUJEME POMOC LESA.

Velmi doporučujeme

Ochranu stromků před zvěří

 •    opravy oplocenek
 •    úklid starých individuálních ochran (tubusy, oplůtky)
 •    likvidace nefunkčních oplocenek
 •    procházení oplocenek a zákres poškozených míst do lesnické obrysové mapy

Podporu listnatých a minoritních dřevin, včetně přirozeného zmlazení

 •    ošlapávání sazenic v oplocenkách (ožínání opatrně)
 •    pomístné odklizení vrstvy klestu z náletů
 •    ochrana náletových dřevin rozsochami
 •    vyhledávání a letní nátěr listnáčů a jedle v porostech (nátěry jen neškodné, tj. Cervacol Extra a Trico)
 •    vyhledávání a opichování jednotlivých vtroušených semenáčků (většinou jedle, ale třeba jilmy, javory, duby, buky, prostě toho čeho je nejméně)

Doporučujeme

Přípravné práce pro obnovu lesa na pasekách

 •    pročištění svodnic a propustí na cestách (někdy na to stačí gumáky nebo klacek, motyka je lepší), úklid příkopů  
 •    úklid kolem odpočívadel, laviček, údržba studánek
 •    snášení klestu do kolejí po traktorech na vyklizovacích linkách a úklid ploch po těžbě pro podzimní výsadbu
 •    lokální vytrhávání nebo vyřezávání ostružiníku, maliníku
 •    síje břízy na holinách zapichováním březových větví s jehnědami
 •    výsevy břízy a třešně ptačí na motyčkou narušený povrch – lze realizovat prakticky celý červenec a srpen

Nedoporučujeme

 •    vyhledávání oslabených nebo napadených stromů (vyžaduje určitou zkušenost a hrozí víc „falešných poplachů“)
 •    zpracování a spálení menších kůrovcových stromů, napadených mlazin, polámaných vršků (v létě pravděpodobně nebude dost vlhko)

VŽDY JEDNEJTE PO DOHODĚ A V SOUHLASU S VLASTNÍKEM ČI SPRÁVCEM LESA. ANI DOBRÝ ÚMYSL NIKOHO NEOPRAVŇUJE K PORUŠOVÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV!

Nepropadnout beznaději, ale nabídnout pomoc budoucímu lesu (foto D. Fiala, Vůznice V. 2019)

...ale nabídnout pomoc budoucímu lesu (foto D. Fiala, Vůznice V. 2019).

Náměty a rady jak dál a výchovně působit?

Uvažujte v oddílech o dalších formách pomoci. Proberte na táborové radě, kolik času a kterým lesům by bylo podle vaší povahy a uvážení vhodné a možné věnovat. Je sbírání bukvic či zametání březových semen vhodné pro vlčata a světlušky? Pomohou tak při síji a sázení na velkých holinách. Hodila by se placená brigáda pro starší skauty a skautky? Dlouhodobá pomoc je samozřejmě účinnější, než jednorázová akce. Ptejte se ve svém okolí, zorganizujte místní akci! Podzim je čas obnovních prací. Spolupráci je potřeba dohodnout a naplánovat. Chcete pomoc od nás? Napište.

Buďte skromní, nenechte se zlomit nadměrným očekáváním. V obzvláště postižených územích se můžete velmi snadno ocitnout v situaci, že vaše pomoc nebude žádoucí. Tamní lesníci často pracují 7 dní v týdnu a možná nemají na zorganizování vámi nabídnuté pomoci čas a energii. Jejich odbornou práci nemůžete nahradit a oni musí své zákonné povinnosti splnit včas. Ale i symbolická pomoc může být tím prvním krokem.

V době globální změny klimatu je skautský tábor, který jste připravili je svým „úmyslným primitivismem“ … bez elektriky, vodovodu, dobíječky, WiFi, žárovky … jedna z nejlepších cest k dlouhodobému snížení energetické náročnosti naší společnosti. Zjistit na vlastní kůži, že mnohé „výdobytky“ nejen nepotřebujeme, ale že můžeme a umíme být šťastní i bez nich je stále těžší a o to cennější. Díky za jejich vedení!

Inspirativní četba: H.D.Thoreau - Walden aneb Život v lesích; V. Úlehla – Napojme prameny; P. Wohlleben - Tajný život stromů; Moudrost lesa; Můj první les; J. Pokorný – Co umí strom (str. 74-75); Erich Václav - Les a lidé; J. Giono - Muž který sázel stromy. Modlitba lesa. Nebo si na táboře vyrobte vlastní knihu s otisky kůry, požerků, herbářem, mapou …

Letáky LOS k poučení: Kůrovci. Symptomy napadení. Škody zvěří. Metody asanace. Vývojový cyklus lýkožrouta smrkového.

Upozornění: Dbejte na bezpečnost při práci, nadšení může potlačit únavu svalů i pozornost! Při hrách a výletech pozor velké stroje a probíhající těžbu, situace se rychle mění. Zvýšené riziko pádů mrtvých stromů! Ztížená orientace při hrách podle mapy! Takový les zkrátka neznáme! Pozor na požáry!!! Množství suchého dřeva v lesích je výjimečné a lesní půdy jsou hluboko proschlé. Suché jehličí prosycené pryskyřicí je devastující zápalná směs! Loňské lesní požáry ostatně ukázaly, jak bleskově se dokáží rozšířit.

Za typy prací děkujeme pánům Hronovi a Košuličovi ze spolku Pro Silva Bohemica

Za Ekologický odbor Daniel Fiala - Dombas

Když se akce zúčastníte, dejte nám o tom, prosíme, vědět ve zpětné vazbě.

Velmi doporučujeme:

Ochranu stromků před zvěří

 • opravy oplocenek

 • úklid starých individuálních ochran (tubusy, oplůtky)

 • likvidace nefunkčních oplocenek

 • procházení oplocenek a zákres poškozených míst do lesnické obrysové mapy

Podporu listnatých a minoritních dřevin, včetně přirozeného zmlazení

 • ošlapávání sazenic v oplocenkách (ožínání opatrně)

 • pomístné odklizení vrstvy klestu z náletů

 • ochrana náletových dřevin rozsochami

 • vyhledávání a letní nátěr listnáčů a jedle v porostech (nátěry jen neškodné, tj. Cervacol Extra a Trico)

 • vyhledávání a opichování jednotlivých vtroušených semenáčků (většinou jedle, ale třeba jilmy, javory, duby, buky, prostě toho čeho je nejméně)

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu