....

Chyba na stránce: Ekologický odbor - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/ekoodbor/627-ekologicky-odbor?autologin=1"

Ekologický odbor

Ekologický odbor

Během roku pořádáme několik akcí, otevřených skautské i neskautské veřejnosti.

Kromě toho se EkoOdbor pravidelně jednou měsíčně schází a věnuje se práci na novém výchovném programu, OČK a dalších činnostech. Kdo nám chce pomoci nebo se jen tak podívat a má čas, bude vždy vítán.

Výchovný program

Dlouhodobě se aktivně podílíme na tvorbě výchovného programu Junáka a nabízíme programy na klíč pro kurzy.

Ekologické semináře

Tradiční víkednové akce EkoOdboru. Konají se v zajímavých oblastech naší přírody (obvykle v CHKO), a jejich náplní je obvykle poznání daného regionu, přírodovědná exkurze a vybraná témata vhodná pro oddílovou praxi. Ideální pro všechny zájemce o přírodu a ekologickou výchovu. Více o seminářích.

Kytičky

Přírodovědné exkurze do zajímavých míst v různých regionech naší republiky. Jsou určeny dospělým skautům, vůdcům oddílů, roverům a rangers apod. Můžeme je zajistit i na požádání v určité oblasti. Více o kytičkách.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu