....

Chyba na stránce: Ekologické semináře - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/ekoodbor/631-ekologicke-seminare?autologin=1"

Ekologické semináře

Ekologické semináře

Ekologické semináře jsou tradiční víkendové akce Ekologického odboru. Konají se v zajímavých oblastech naší přírody (obvykle v CHKO), a jejich náplní je poznání regionu pomocí přírodovědné exkurze a dalších programů a metodická část využitelná v oddíle.

Pojeďte s námi!

Plánovaný seminář


14. - 16. září 2018 - Na Brdy jinak - důvody vyhlášení CHKO Brdy, přírodní podmínky a skloubení lidských aktivit s přírodou

Proběhlé semináře

  • říjen 2015 - Jablonec nad Nisou - Ekologicky úsporné stavění aneb seminář v energeticky pasivním domě z přírodních materiálů
  • listopad 2013 - Litovelské Pomoraví - fungování přirozené říční krajiny a koloběh vody ve městě
  • duben 2013 - Moravský Kras - jarní příroda, šetrné technologie použité při rekonstrukci základny Kaprálův Mlýn, nové přírodovědné odborky
  • květen 2011 - Šumava - aktuální tématika kůrovce
  • duben 2010 - Moravský Kras
  • duben 2009 - Litovelské Pomoraví
  • říjen 2008 - České Švýcarsko
  • 20.-22. 10. 2006 - Jizerské hory - horský ekosystém, programy na vnímání přírody

Starší proběhlé semináře...

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu