....

Chyba na stránce: Starší proběhlé Eko-semináře - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/odbory/ekoodbor/633-starsi-probehle-eko-seminare?autologin=1"

Starší proběhlé Eko-semináře

Starší proběhlé Eko-semináře

foto/obrázek poskytl(a): Me2d

Ekologické semináře jsou tradiční víkednové akce Ekologického odboru. Konají se v zajímavých oblastech naší přírody (obvykle v CHKO), a jejich náplní je obvykle poznání daného regionu, přírodovědná exkurze a vybraná témata vhodná pro oddílovou praxi.

 • Litovelské Pomoraví: 30. 4. – 2. 5. 2004 Lesy, louky, mokřady a vodní toky CHKO Litovelské Pomoraví. Exkurze, přednáška pracovníků CHKO, skautská praxe. (Tomáš Vítek, Eva Chvojková, pracovníci CHKO).
 • Tortuga, Nymburk: 28. – 30. 11. 2003 Smysl a náplň skautské výchovy v oboru Příroda a ekologie. Stezka, metodika ekologické výchovy ve skautském prostředí. Co potřebuje společnost od skautů. Práce ve skupinách nad obsahem a formou stezky pro jednotlivé věkové stupně. (Eva Chvojková, Vít Růžička, Martin Klaudys, Roman Šantora – Bobo).
 • Krkonoše (Beníšky): 22. – 24. 11. 2002 Přírodovědná exkurze (lesní společenstva, Černohorské rašeliniště). Povídání o horské přírodě (geologie, geomorfologie, vody, počasí, sněhová pokrývka, laviny, AO systém, vegetační pásma, rašeliniště, krkonošské „zahrádky“) (Vít Růžička, Jana Pfeifferová, Michal Skalka – KRNAP).
 • Bílé Karpaty: 31. 5. – 2. 6. 2002 Květnaté louky Bílých Karpat (Čartoryje). Ornitologická exkurze. (Jiří Schlaghamerský, Vít Růžička, Jiří Lehký, Jaroslav Hrabec).
 • Český kras: 10. – 12. 10. 2001 Příroda Českého krasu, geologie, štoly (netopýři), lesy a další společenstva. Pomoc v CHKO. (Vít Růžička, Jiří Schlaghamerský, pracovníci CHKO Český kras).
 • Liběchov: 20. – 22. 10. 2000 Kokořínsko. Etnoekologie. Krajina a lidé. Exkurse po CHKO Kokořínsko. Pobyt na zámku Liběchov, prohlídka expozice asijských sbírek Náprstkova muzea zde umístěných. Aranžování suchých květin. Přednáška o zámeckých zahradách. Pomoc v zámeckém parku. (Mgr. Vítězslav Štajnochr, Vít Růžička, pracovnice CHKO Kokořínsko).
 • Smržov: 5. – 7. 1999 Třeboňsko. Soužití člověka a krajiny. Exkurze po CHKO Třeboňsko. Ekologické projekty pro oddíly a kmeny. (Jan Pokorný, Jan Květ, Pavel Blažka z BÚ Třeboň a BF JČU, Janka a Racek Pfeifferovi).
 • Polička: 17. – 19. 10. 1997 Lesy. Exkurze do CHKO Žďárské vrchy. Pozorování půdních organismů, mechů, lišejníků, řas. Aktivity vhodné pro oddílovou praxi. (Jan Staněk – CHKO Žďárské vrchy, J. Schlaghamerský, D. Vystrčilová, D. Fiala, Z. Sýkorová, V. Kasper, V. Růžička).
 • Nymburk: 15. – 17.11. 1996 Táboření šetrné k životnímu prostředí. Metodika ekologické výchovy v oddílech. (J. Schlaghamerský, V. Růžička).
 • Chotěboř: 26. – 28.4. 1996 Duchovní základy skautingu a příroda. Exkurze do CHKO Železné hory, naučná stezka Údolí Dobravy. (J. Vodička, J. Zajíc, M. Bárta, J. Pfeifferová, P. Hájek, pracovníci CHKO Železné hory).
 • Bílina: 16. – 18.4. 1994 Občané a životní prostředí, právo, energetika. Exkurze do elektrárny a čistírny odpadních vod. (Přednášející a hosté: Dr. Mezřický, ing. Novotný – náměstek ministra ŽP, starostové měst, pracovníci úřadů a podniků). Práce ve skupinách: Životní prostředí a role ve společnosti. Anketa.
 • Křivoklátsko – Skryje: 30.4. – 2.5. 1993 Zákon o ochraně přírody a krajiny (ing. F. Urban – MŽP) Exkurze do CHKO Křivoklátsko (prof. Jeník, Mgr. Kučera) Diskuse účastníků o uplatnění získaných poznatků ve skautské praxi.
 • Roztoky u Prahy: 23. – 25.10 1992 Exkurze do okolí Roztok (K. Dolejš). Pracovní skupiny: Činovnické kursy a zkoušky, Roveři a rangers, Metodika práce v oddílech.
 • Pálava – Břeclav, Nové Mlýny, Lanžhot: 30.4. – 3.5.1992 Příro­dovědné exkurze (pracovníci CHKO, VŠZ Brno, Nové Mlýny). Pracovní skupiny: Rovering, Informatika – komunikace, Činovnické kursy, Odborky.
 • Šumava – Kašperské Hory, Sušice, NP Šumava: 25. – 28.10. 1991 Duchovní dimenze skautingu a životní prostředí. Ekologické projekty ve skautském hnutí. Exkurze do NP Šumava. Pracovní skupiny: Stezky a odborky, Projekty a programy, Výchova činovníků. (Přednášející a hosté: J. Zajíc, M. Pergler, K. Dolejš, Dr. Trpák, pracovníci NP Šumava).
 • Krkonoše – Žalý, Krnap: duben 1991 Obecně k životnímu prostředí a k úloze skautského hnutí. Exkurze do okolí Špindlerovky. (Přednášející a hosté: V. Břicháček, M. Pergler, K. Dolejš, Dr. Mezřický, Dr. Moldan, prof. Jeník, ing. Průša, Dr. Nováková).
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu